Jubileusz 50-lecie Kapłaństwa - Katedra
23 maja 2023