TV Diecezji Kaliskiej Radio Rodzina Opiekun eKAI FB Diecezji Kaliskiej INSTAGRAM Diecezji Kaliskiej Twitter Diecezji Kaliskiej

Bp Bryl do rektorów i formatorów seminariów duchownych: musimy dbać o naszą prawdziwość i autentyczność

Bp Bryl do rektorów i formatorów seminariów duchownych: musimy dbać o naszą prawdziwość i autentyczność

Bp Bryl do rektorów i formatorów seminariów duchownych: musimy dbać o naszą prawdziwość i autentyczność

- W formowaniu młodego człowieka bardzo ważne jest świadectwo życia przełożonych seminaryjnych -mówił biskup kaliski Damian Bryl, który przewodniczył Mszy św. w kaplicy seminaryjnej w Kaliszu w drugim dniu Sesji Formatorów Seminaryjnych, która odbywa się pod patronatem Komisji Duchowieństwa KEP. 

W homilii celebrans podkreślał, że rok propedeutyczny jest po to, aby młody człowiek mógł spotkać się z prawdą o sobie, żeby mógł spojrzeć w serce. – Rok propedeutyczny jest po to, żeby dać czas tym naszym braciom, aby mogli odkryć prawdę serca, poznać siebie i potem w umiejętny sposób siebie kształtować. Do tego potrzebny jest czas – powiedział bp Bryl.

Wskazywał, że w formowaniu młodego człowieka bardzo ważne jest świadectwo przełożonego. – Musimy dbać o naszą prawdziwość i autentyczność, aby dawać dobre świadectwo, wtedy będziemy dobrze towarzyszyć naszym młodszym braciom w formacji – stwierdził przewodniczący Zespołu ds. wprowadzenia dokumentu Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia („Droga formacji prezbiterów w Polsce”).

Biskup kaliski akcentował, że w formacji do kapłaństwa bardzo ważna jest cała droga seminaryjna. 

Dziękował kapłanom, którzy byli zaangażowani w tworzenie dokumentu „Droga formacji prezbiterów w Polsce”.

W drugim dniu obrad zaplanowano kilka wykładów. Pierwszy nt. „Rytm i zasady życia wspólnoty” wygłosił ks. Tomasz Metelica, prefekt etapu propedeutycznego WSD w Legnicy. O programie formacji ludzkiej w towarzyszeniu indywidualnym i wspólnotowym mówił ks. Paweł Rybak, prefekt etapu propedeutycznego PWSD w Gnieźnie/Kaliszu. Program zajęć edukacyjno-formacyjnych przedstawił ks. Marek Panek, rektor WŚSD w Katowicach.

Wieczorem debatę nt. „O wychowaniu do wiary na etapie propedeutycznym” poprowadzili: ks. Piotr Kot, rektor WSD w Legnicy, przewodniczący Konferencji Rektorów WSD i ks. Antonio Panaro, prefekt WSD Redemptoris Mater w Warszawie.

Dzień zakończył się modlitwą przed Najświętszym Sakramentem.

Trzydniowa sesja zakończy się jutro Mszą św. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Od 1 października 2021 r. w budynku seminarium duchownego w Kaliszu kandydaci do kapłaństwa z archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej oraz diecezji kaliskiej odbywają tzw. okres propedeutyczny. Stosowne decyzje, po zasięgnięciu opinii Kongregacji ds. Duchowieństwa, podjęli: abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, abp Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński i biskup kaliski Damian Bryl. Wybór seminarium w Kaliszu podyktowany jest faktem, że od 2020 r. alumni diecezji kaliskiej studiują w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

 

 

Powrót do listy