TV Diecezji Kaliskiej Radio Rodzina Opiekun eKAI FB Diecezji Kaliskiej INSTAGRAM Diecezji Kaliskiej Twitter Diecezji Kaliskiej

Katecheci i poloniści o potrzebie tekstów biblijnych na lekcjach języka polskiego i religii

Katecheci i poloniści o potrzebie tekstów biblijnych na lekcjach języka polskiego i religii

Katecheci i poloniści o potrzebie tekstów biblijnych na lekcjach języka polskiego i religii 

O wykorzystywaniu tekstów biblijnych na lekcjach języka polskiego i religii dyskutowano podczas konferencji naukowej zorganizowanej w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Otwierając konferencję Jarosław Wujkowski, dyrektor ODN podkreślał, że celem konferencji jest wskazanie analogii i rozbieżności w interpretacjach tekstów biblijnych na przedmiotach humanistycznych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.  W swoim słowie biskup kaliski wskazał, że Biblia jest dla chrześcijan fundamentalnym tekstem, z którego czerpie się mądrość życia. – Dzisiaj będziemy pochylać się nad zagadnieniem, jak przybliżać zawartość tej księgi naszym uczniom na różnych poziomach – powiedział bp Damian Bryl.  Duchowny na ręce dyrektora ośrodka przekazał Biblię, która ukazała się z okazji 1050-lecia chrztu Polski. Wykłady na temat roli Biblii z wykorzystaniem przypowieści, np. o synu marnotrawnym czy o talentach wygłosili: ks. dr Krzysztof Kowalik, ks. dr Andrzej Latoń, s. dr Natalia Musidlak, dr Joanna Montelatic, dr Maciej Michalski, Małgorzata Chrzanowska i Hieronim Duczmal. Była to pierwsza z tego cyklu konferencja naukowa pt. „Teksty biblijne na lekcjach języka polskiego oraz religii – koncepcje i realizacje”. Pomysł zrodził się wśród doradców metodycznych, polonistów i katechetów, którzy wspólnymi siłami przygotowali tę konferencję i przeprowadzili przy udziale znakomitych prelegentów.  
- Zamysłem konferencji było ukazanie zarówno wartości jak i trudności interpretacji tekstów biblijnych na lekcjach języka polskiego i analogicznie na lekcjach religii. Z katechetami doszliśmy do wniosku, że pośród wielu nowelizacji programowych katecheza biblijna pozostała pokrzywdzona. Jako praktycy stwierdzamy, że musi na nowo powiać duch ożywienia katechezy biblijnej – tłumaczy w rozmowie z KAI s. dr Natalia Musidlak ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy, doradca metodyczny w ODN w zakresie nauczania religii. W konferencji wziął udział biskup kaliski. – Cieszymy się, że swoją obecnością zaszczycił nas bp Damian Bryl, który jest bardzo zainteresowany edukacją, katechezą, wychowaniem i relacją młodego człowieka z Kościołem – powiedziała s. Musidlak. 

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI 
 

Relacja Radio Rodzina oraz KAI 

Powrót do listy