Katecheza multimedialna. Filmowe, muzyczne i sportowe przykłady aktywizujące uczniów
17 lutego 2020

Wydział Katechetyczny wraz ze Stowarzyszeniem Pedagogów "Natan" zaprasza katechetów starszych klas szkół podstawowych oraz szkół średnich na konferencję metodyczną Katecheza multimedialna. Filmowe, muzyczne i sportowe przykłady aktywizujące uczniów.

program warsztatu 

Część I Filmowe i muzyczne pomysły na ciekawą katechezę

Z jakich materiałów audiowizualnych warto korzystać i jakie metody stosować podczas katechezy? Co z ochroną praw autorskich? Konkretne przykłady scenariuszy katechezy multimedialnej.

Część II Z życia słynnych sportowców – przykłady audiowizualne na katechezę

Jak wykorzystywać sport w ewangelizacji? W jaki sposób ciekawostki z życia słynnych sportowców mogą ubogacić katechezę? Konkretne scenariusze lekcji z audiowizualnymi przykładami ze świata sportu.

Część III Dekalog i błogosławieństwa – katechezy audiowizualne dla młodzieży

Jak nauczać dziś o Dekalogu i Błogosławieństwach, posługując się językiem młodych? Jak wykorzystać na lekcjach YouTube? Konkretne przykłady scenariuszy katechezy multimedialnej.

prowadzący: Jerzy Jabłoński, katecheta w Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim. Pasjonat sportu i nowej ewangelizacji. Laureat prestiżowej nagrody – tytuł i certyfikat „Nauczyciel Innowator” przyznawanej przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z instytucjami o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Współtworzy nowe podręczniki do religii w Wydawnictwie św. Wojciech. Edukator bezpieczeństwa cyfrowego. Prowadzi bloga dla katechetów http://www.katechezanatana.pl/kategorie/blog/jablonski/.

termin: 28 lutego 2020r., godz. 16.00-19.30

czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

koszt: 100 zł od osoby przy założeniu, że zgłosi się 11 osób

zgłoszenia: do 24 lutego br. na adres wk@diecezja.kalisz.pl  

miejsce: Kuria Diecezjalna w Kaliszu (ul. Widok 80-82)