TV Diecezji Kaliskiej Radio Rodzina Opiekun eKAI FB Diecezji Kaliskiej INSTAGRAM Diecezji Kaliskiej Twitter Diecezji Kaliskiej

Klerycy roku propedeutycznego wystawili spektakl „Śmierć porucznika”

Klerycy roku propedeutycznego wystawili spektakl „Śmierć porucznika”

Klerycy roku propedeutycznego formujący się w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu wystawili spektakl „Śmierć porucznika” Sławomira Mrożka w reżyserii Tomasza Mielocha. Spektakl obejrzeli: biskup kaliski Damian Bryl oraz rodzice, rodzeństwo i dziadkowie aktorów. Słowo wprowadzenia wygłosiła Małgorzata Juda-Mieloch, kierownik literacki. W role bohaterów wcieliło się 14 kleryków. Gościnnie wystąpiła Wiktoria Zielińska.  Spektakl jest rezultatem warsztatów teatralnych, jakie odbyły się w drugim semestrze okresu propedeutycznego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu pod kierunkiem Tomasza Mielocha.  
Księża prefekci uznali, że przygotowanie przedstawienia będzie dobrą formą doskonalenia umiejętności pracy zespołowej.  Duchowni stwierdzili, że przestrzeń teatru to miejsce, w którym można zaprezentować zarówno swoje talenty, ale także walczyć ze słabościami: tremą, nieumiejętnością pracy pod presją i niezgodą na zależność od drugiego człowieka. Podsumowując rok propedeutyczny ks. Przemysław Tyblewski podziękował osobom świeckim zaangażowanym w kształtowanie kleryków. W swoim słowie biskup kaliski Damian Bryl dziękował klerykom i prefektom za całoroczną formację. Od 1 października 2021 r. w budynku seminarium duchownego w Kaliszu kandydaci do kapłaństwa z archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej oraz diecezji kaliskiej odbywają tzw. okres propedeutyczny. Stosowne decyzje, po zasięgnięciu opinii Kongregacji ds. Duchowieństwa, podjęli: abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, abp Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński i biskup kaliski Damian Bryl. Wybór seminarium w Kaliszu podyktowany jest faktem, że od 2020 r. alumni diecezji kaliskiej studiują w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. 


Ewa Kotowska-Rasiak/KAI 
 

Powrót do listy