Komunikat Biskupa Kaliskiego w związku z setną rocznicą urodzin św. Jana Pawła II
15 maja 2020
Komunikat Biskupa Kaliskiego w związku z setną rocznicą urodzin św. Jana Pawła II

18 maja 2020 roku będziemy przeżywali setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Stanowi to okazję, by ponownie przypomnieć Polakom i światu świadectwo życia i nauczanie Papieża-Polaka, duchowe dziedzictwo, którego jesteśmy spadkobiercami oraz odnowić zawierzenie Bogu przez Maryję na wzór naszego wielkiego Rodaka.

Proszę zatem księży proboszczów, aby w niedzielę 17 maja lub w poniedziałek 18 maja br. we wszystkich kościołach parafialnych była sprawowana Msza św. dziękczynna za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II. Wszyscy zjednoczmy się duchowo w tę rocznicę, która jest tak ważna dla Polaków i całego Kościoła. Prośmy także przez wstawiennictwo Świętego Papieża o ustanie epidemii i uchronienie naszej Ojczyzny od wszelkich niebezpieczeństw, zwłaszcza suszy.

Ponadto w niedzielę 17 maja po Mszach św., przed wszystkimi kościołami i kaplicami będzie przeprowadzona zbiórka ofiar na budowę kościoła pw. św. Jana Pawła II w Kaliszu jako wotum dziękczynne za Jego apostolską wizytę w naszej diecezji i nawiedzenie sanktuarium św. Józefa w Kaliszu w dniu 4 czerwca 1997 roku. Proszę wszystkich Diecezjan o włączenie się w dzieło wznoszenia na chwałę Bożą nowej świątyni, która będzie także wyrazem naszej pamięci i przywiązania do Papieża Polaka.

Oddając naszą Diecezję w opiekę św. Jana Pawła II z serca wszystkim błogosławię
 

bp Edward Janiak
Biskup Kaliski

 

ks. Marcin Papuziński
Kanclerz Kurii

Kalisz, dnia 08 maja 2020 roku
Uroczystość św. Stanisława BM
L.dz. 752/2020