Komunikat Biskupa Kaliskiego - Święcenia diakonatu, prezbiteratu, jubileusze kapłańskie i modlitwy o powołania do służby Bożej w Kościele
07 maja 2021
Miesiąc maj to czas nie tylko naszego gromadzenia się na nabożeństwach ku czci Najświętszej Maryi Panny. To czas podkreślenia wartości i potrzeby służby kapłańskiej na rzecz Ludu Bożego. W związku z tym w najbliższym czasie będziemy przeżywać ważne wydarzenia w naszej diecezjalnej wspólnocie. W dniu 15 maja br. o godz. 16.00 w ostrowskiej Konkatedrze św. Stanisława będą miały miejsce święcenia diakonatu, a tydzień później, 22 maja o godz. 16.00 w Katedrze św. Mikołaja w Kaliszu, będziemy radować się darem nowych kapłanów wyświęconych dla naszej diecezji
Komunikat Biskupa Kaliskiego z okazji święceń diakonatu i prezbiteratu oraz jubileuszy kapłańskich

Miesiąc maj to czas nie tylko naszego gromadzenia się na nabożeństwach ku czci Najświętszej Maryi Panny. To czas podkreślenia wartości i potrzeby służby kapłańskiej na rzecz Ludu Bożego. W związku z tym w najbliższym czasie będziemy przeżywać ważne wydarzenia w naszej diecezjalnej wspólnocie. W dniu 15 maja br. o godz. 16.00 w ostrowskiej Konkatedrze św. Stanisława będą miały miejsce święcenia diakonatu, a tydzień później, 22 maja o godz. 16.00 w Katedrze św. Mikołaja w Kaliszu, będziemy radować się darem nowych kapłanów wyświęconych dla naszej diecezji.

Ciesząc się z tych wydarzeń, pragniemy również dziękować dobremu Bogu za kapłanów, którzy w tym roku obchodzą swoje jubileusze święceń: 60-lecia, 50-lecia i 25-lecia. W gronie dostojnych jubilatów znajdują się także: bp Stanisław Napierała, biskup kaliski-senior, oraz bp Łukasz Buzun, biskup pomocniczy. W Katedrze Kaliskiej chcemy składać dziękczynienie za dar życia i powołania wszystkich kapłanów-jubilatów, a uczynimy to w dniach 20 i 27 maja br. podczas Mszy świętych o godz. 12.00.

Jednocześnie w tym istotnym czasie pragniemy prosić Pana, aby powoływał nowych, świętych i oddanych Ewangelii ludzi, którzy poświęcą swoje życie Jezusowi Chrystusowi w Jego Kościele i będą pomagać Ludowi Bożemu w dążeniu do zbawienia. Niech więc ten miesiąc będzie wypełniony w naszych parafiach, wspólnotach i rodzinach żarliwą modlitwą o nowe powołania kapłańskie i zakonne, a także wdzięcznością za kapłanów, którzy posługują w naszych parafiach i wspólnotach. Niech naszym kapłanom nie zabraknie modlitwy swoich parafian, ponieważ razem tworzymy Kościół, który wzrasta dzięki modlitwie wszystkich wiernych.


bp Damian Bryl
Biskup Kaliski

Kalisz, dnia 5 maja 2021 roku
L.dz. 990/2021

Komunikat należy odczytać w ramach ogłoszeń parafialnych we wszystkich kościołach i kaplicach podczas Mszy świętych w niedzielę 9 maja 2021 roku.