Komunikat w związku ze zmianami w obostrzeniach epidemicznych
07 kwietnia 2022

Kalisz, dnia 07 kwietnia 2022 roku 
L.dz. 778/2022 
 

W związku ze zmianami w obostrzeniach epidemicznych na terenie naszego kraju, zostają zniesione wszystkie ograniczenia dotyczące sprawowania funkcji liturgicznych. Odwołanie dotychczasowych zarządzeń i ograniczeń nie wyklucza możliwości zachowania środków ostrożności adekwatnych do aktualnej sytuacji epidemicznej w parafii.  Wiernym należy umożliwić, jeśli o to proszą, przyjmowanie Komunii Świętej do ust lub na rękę. Zachęcamy do zachowania zwyczaju dezynfekcji dłoni przed udzielaniem Komunii Świętej. Prosimy o uszanowanie tych wiernych, którzy nadal chcą nosić maseczki. 

ks. Paweł Guździoł 
Wikariusz Biskupi ds. duszpasterskich 
 

 ks. Marcin Papuziński
 Kanclerz Kurii