TV Diecezji Kaliskiej Radio Rodzina Opiekun eKAI FB Diecezji Kaliskiej INSTAGRAM Diecezji Kaliskiej Twitter Diecezji Kaliskiej

Konferencja o bł. kard. Stefanie Wyszyńskim

Konferencja o bł. kard. Stefanie Wyszyńskim

Konferencja o kard. Stefanie Wyszyńskim 
28.10.2021 r.

W kampusie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu zorganizowano konferencję o kard. Stefanie Wyszyńskim z uwzględnieniem jego 3-letniego pobytu w odosobnieniu. Odbyła się ona w 65. rocznicę powrotu Prymasa Polski do Warszawy i rozpoczęcia urzędowania. Jej tytuł brzmiał: „Pozbawienie wolności Prymasa Wyszyńskiego jako istotny etap na drodze jego dojrzewania Interrexa”.

Przed konferencję biskup kaliski Damian Bryl poświęcił kaplicę. W swoim słowie podziękował rektorowi uczelni za inicjatywę jej utworzenia. - Kaplica w tym domu jest ważnym przypomnieniem, że chcemy widzieć całego człowieka i troszczyć się o różne wymiary jego istnienia, w tym wymiar duchowy. Takie spojrzenie integralne na człowieka jest bardzo ważne – stwierdził duchowny. Przekonywał, że kaplica zawsze jest przypomnieniem o tym, że w naszym życiu, radościach i smutkach nie jesteśmy sami, że Pan Bóg jest z nami. – Kaplica to miejsce doświadczenia bliskości, obecności i działania Pana Boga – powiedział bp Bryl. Rektor uczelni zaznaczył, że najważniejsza w życiu człowieka jest sfera duchowa. – Nie wyobrażałem sobie, aby w miejscu, które przez kilka lat będzie dla was domem nie było przestrzeni, w której będzie można porozmawiać z Bogiem, zastanowić się nad swoim życiem, poszukać odpowiedzi na ważne pytania, czasem uspokoić skołatane nerwy – podkreślał gen. dr Marcin Strzelec.

Konferencję o kard. Wyszyńskim otworzył rektor komendant SWWS, który wskazał, że odbywa się ona w 65. rocznicę powrotu Prymasa Polski do Warszawy po 3-letnim okresie pozbawienia wolności.

Podkreślał, że w służbie funkcjonariusza, która jest misją należy szukać wzorców, dobrych odniesień. – Ta konferencja pozwoli nam na bliższe poznanie kard. Wyszyńskiego w tym aspekcie, który niestety połączył go z więzieniem. Będziemy mogli zobaczyć, jak odnalazł się w tej rzeczywistości, jak jej sprostał – mówił gen. Strzelec.

W swoim biskup kaliski stwierdził, że bardzo istotnym wymiarem jest refleksja naukowa nad dziedzictwem, które kard. Wyszyński nam zostawił, nad znaczeniem tej osoby dla dziejów naszej ojczyzny. Przytoczył fragment wypowiedzi Prymasa Polski skierowanej do młodych w Gnieźnie w 1965 r. –„Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści wichrów i burz. Musicie mieć w sobie coś z orłów!. Będziecie wtedy mogli jak orły przebić się przez wszystkie dziejowe przełomy, wichry i burze, nie dając się spętać żadną niewolą” – cytował bp Bryl.Kolejny cytat dotyczył uszanowania godności każdego człowieka. - „Człowieczeństwo jest wartością bezwarunkową. Najbardziej sponiewierany człowiek, najbardziej obwiniany, obciążony przez wszystkie kodeksy karne, jeszcze pozostaje człowiekiem, bo grzechy można z niego odczyścić a człowieczeństwo zostanie”. Bp Bryl przytoczył też 10 punktów Społecznej Krucjaty Miłości kard. Wyszyńskiego. - Autorytety są nie tylko po to, żebyśmy je podziwiali, ale są po to, żeby nas do czegoś dobrego i twórczego poruszali – akcentował biskup kaliski.

Pierwszy wykład pt. „Pozbawienie wolności kard. Wyszyńskiego – próba spojrzenia na proces budowania autorytetu z uwzględnieniem historycznych uwarunkowań epoki” wygłosił prof. dr hab. Tomasz Kośmider. Następnie dr Bartosz Kułan mówił o represjach stalinowskich wobec funkcjonariuszy Straży Więziennej na przykładzie losów Mieczysława Butwiłowicza, naczelnika więzienia na Świętym Krzyżu. Z kolei Agnieszka Nowogrodzka powołując się na „Zapiski więzienne” Prymasa Wyszyńskiego podkreślała, że więzienie może być traumą. Zauważyła, że pozbawienie wolności wpływa na pogorszenie zdrowia fizycznego i psychicznego człowiek.

W wykładzie rozpoczynającym drugi panel dr hab. Krzysztof Wojcieszek wskazywał na izolację Prymasa Wyszyńskiego w Komańczy a genezę i znaczenie Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. W drugim wystąpieniu o. dr Jan Pol wskazywał na wartości religijne, moralne i narodowe w nauczaniu społecznym kard. Wyszyńskiego. Z kolei dr Dawid Lipski w swoim wykładzie skupił się na pojęciu narodu w poglądach Prymasa Wyszyńskiego. Ostatni wykład nt. „Praca – przykra powinność czy pomyślna okoliczność? Spojrzenie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego na aktywność zawodową człowieka” wygłosiła Karolina Kostera.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: biskup kaliski Damian Bryl i rektor komendant SWWS gen. dr Marcin Strzelec.

W sierpniu 2019 r. na bazie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu powstała Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki - uczelnia akademicka, która szkoli przyszłe kadry więzienne. W 2021 r. nastąpiła zmiana nazwy na Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości. Było to podyktowane koniecznością dostosowania nazwy uczelni do rozszerzonego zakresu jej działalności, uwzględniającego oprócz kształcenia funkcjonariuszy Służby Więziennej, również prowadzenie kształcenia przyszłych kadr organów wymiaru sprawiedliwości oraz innych służb realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Ewa Kotowska-Rasiak/Kalisz KAI

Relacja dostępna na stronie Radia Rodzina oraz KAI

Powrót do listy