Konkurs biblijny dla ministrantów i lektorów
22 lutego 2020

Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu i Katolickie Stowarzyszenie uBIBLIJNIEni.pl organizują XXVII Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla Ministrantów i Lektorów.

W tym roku obowiązującym materiałem będzie Księga Jozuego oraz Dzieje Apostolskie wraz z wstępami i przypisami (Biblia Tysiąclecia, wyd. V).

Konkurs adresowany jest do ministrantów i lektorów, którzy aktualnie należą do Liturgicznej Służby Ołtarza, a ich wiek nie przekracza 26 lat (wyłącznie do chłopców). Do udziału w Konkursie zaproszeni są:

  • uczestnicy indywidualni w dwóch kategoriach wiekowych:
  • kategoria - szkoła podstawowa;
  • kategoria - szkoła ponadpodstawowa i starsi,
  • drużyny liczące od 3 do 5 osób.

Każda parafia (a w finale diecezja) może być reprezentowana maksymalnie przez jedną drużynę i po jednym uczestniku indywidualnym zdanej kategorii wiekowej. Uczestnik indywidualny nie może być członkiem drużyny.

Pierwszy etap, czyli eliminacje diecezjalne odbędą się w dniu 4 kwietnia 2020 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu, ul. Złota 144.

Zwycięzcy pierwszego etapu wezmą udział w finale ogólnopolskim w Zielonogórsko- Gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu w dniach 29-30 maja 2020 r.

Jak co roku, dobroczyńcy Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego - panowie Roman i Piotr Gwizd - przygotowują cenne nagrody. Od paru lat główne nagrody funduje także Biuro Pielgrzymkowe MISJA TRAVEL.

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla Ministrantów i Lektorów dostępny w załączniku.