TV Diecezji Kaliskiej Radio Rodzina Opiekun eKAI FB Diecezji Kaliskiej INSTAGRAM Diecezji Kaliskiej Twitter Diecezji Kaliskiej

Konsekracja kościoła Świętego Krzyża w Brzezinach

Konsekracja kościoła Świętego Krzyża w Brzezinach

- Prawdziwa modlitwa zawsze otwiera serce i ręce człowieka. Niech wspólna modlitwa w tym miejscu prowadzi do troski o innych i pomocy osobom, które przeżywają trudne doświadczenia – mówił biskup kaliski Damian Bryl podczas uroczystości konsekracji kościoła Świętego Krzyża w Brzezinach.

W homilii biskup kaliski podkreślał, że ta świątynia zostaje całkowicie oddana Panu Bogu. – Niech ta budowla przypomina nam, że Pan jest z nami w naszych dolach i niedolach. Ten kościół jest miejscem, w którym doświadczamy Jego obecności, ale jest też miejscem niezwykłego spotkania z Jezusem – powiedział celebrans. Zachęcał wiernych, aby przechodząc obok kościoła pozdrowili Pana Jezusa. – Jest taki piękny zwyczaj, że jak przechodzimy albo przejeżdżamy obok kościoła, to wyrażamy naszą wiarę w Boga w różny sposób, np. żegnając się, zdejmując czapkę, szczególnie panowie, czy w sercu odmawiając jakiś akt strzelisty. Bardzo chciałbym drodzy parafianie i goście przypomnieć o tym zwyczaju i do niego zaprosić, więcej zmobilizować do tego, aby przechodząc obok kościoła, przypomnieć sobie, że Pan Bóg jest z nami w każdym czasie – zaznaczył kaznodzieja. Akcentował, że kościół jest miejscem modlitwy wstawienniczej. – Chciałbym też prosić, aby ten dom Boży był miejscem, w którym modlimy się w naszych sprawach, ale też pamiętamy o sprawach tych, którzy może nie mogli przyjść do kościoła, albo nie przyszli z różnych powodów, albo cierpią i potrzebują naszego westchnienia przed Panem. To jest piękny przejaw naszej miłości, gdy razem za siebie nawzajem modlimy się – wskazywał hierarcha.Prosił wiernych, aby innych przyprowadzili do kościoła. - Bardzo chciałbym zostawić całej wspólnocie parafialnej potrzebę troski o tych, których nie ma w kościele, potrzebę wyjścia i szukania sposobów, aby ich tutaj zaprosić, bo ten dom jest także dla nich. Proszę zadbajmy o to – mówił bp Bryl. Wraz z biskupem kaliskim Damianem Brylem Mszę św. koncelebrowali m.in.: ks. kan. Robert Wardęcki, proboszcz parafii, ks. kan. Jerzy Mikołajewski, dziekan dekanatu błaszkowskiego i paulin o. Jakub Napierała. Parafia w Brzezinach została erygowana na podstawie dokumentu bpa Stanisława Zdzitowieckiego, wydanego 29 marca 1920 r. Jej pierwszym proboszczem mianowano ks. Franciszka Hofmana. Kościół powstał wyniku przebudowy stajni i owczarni. W 1994 r. z uwagi na niewystarczające dla wiernych rozmiary pierwszego kościoła ks. Stanisław Soliński, ówczesny proboszcz brzeziński, wysunął propozycję wzniesienia większej świątyni. Do budowy przystąpiono w 1996 r. 10 października 2004 r. kościół poświęcił pierwszy biskup kaliski Stanisław Napierała. Od 2013 r. proboszczem parafii jest ks. kan. Robert Wardęcki.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

Relacja KAI oraz Radio Rodzina

Retransmisja Dom Józefa

Powrót do listy