Krotoszyn: rozpoczęły się obchody Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego 
27 kwietnia 2023
- Jakże ważne jest dzisiaj, żebyśmy nie cofnęli się w naszej wierności Ewangelii. Jakże potrzeba także dzisiaj takiego mocnego i klarownego świadectwa - mówił biskup kaliski Damian Bryl, który przewodniczył Mszy św. w Bazylice św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie na rozpoczęcie III edycji Kongresu 108. Błogosławionych Męczenników II Wojny Światowej. 
Krotoszyn: rozpoczęły się obchody Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego 

 

W homilii bp Damian Bryl podkreślał, że w Kościele od samego początku bardzo ważną rolę spełniali męczennicy, świadkowie wiary, którzy w radykalny, jednoznaczny sposób wyznawali swoją wiarę i w imię wierności Chrystusowi oddali życie.

Przytoczył słowa papieża Franciszka wypowiedziane 26 kwietnia podczas audiencji generalnej w Rzymie. –„Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Już za kilka dni, w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, będziecie obchodzić Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej. Życzę, by świadectwo polskich męczenników pobudzało kapłanów, osoby konsekrowane, wiernych świeckich, a szczególnie młodzież, do odwagi i ofiarności w służbie Bogu i braciom”.

Odwołał się też do słów Jana Pawła II z Bulli ogłaszającej Wielki Jubileusz Roku 200 „Incarnationis mysterium”. -„Zwłaszcza w naszej epoce męczennik jest znakiem owej największej miłości, w której zawierają się wszystkie inne wartości. Jego życie jest odblaskiem wzniosłych słów Chrystusa, wypowiedzianych na krzyżu: «Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią»” – cytował św. Jana Pawła II.

Wspominając kapłanów oddanych Bogu aż do męczeńskiej śmierci akcentował, że chrześcijaństwo zawsze było znakiem sprzeciwu, bo od samego początku byli ci, którzy z entuzjazmem szli, gdy słyszeli Dobrą Nowinę i ci, którzy nie chcieli przyjąć Dobrej Nowiny, nie chcieli przyjąć logiki pewnego sposobu podjęcia życia, patrzenia na świat, przeżywania świata, który proponował Jezus. 

Wskazując na postawę bł. bpa Michała Kozala przypomniał fragmenty homilii Jana Pawła II wygłoszonej podczas uroczystości beatyfikacyjnej w Warszawie. –„Dzisiaj z radością i uniesieniem dopisujemy do nich jeszcze jedno imię i nazwisko: biskup Michał Kozal, powołany w przededniu ostatniej wojny i straszliwej okupacji do posługi biskupiej w Kościele włocławskim. Potem więziony i zesłany do obozu koncentracyjnego w Dachau. Jeden z tysięcy! Tam umęczony - odszedł w opinii świętości. Dziś tu, w Warszawie, wyniesiony do chwały ołtarzy jako męczennik” – cytował biskup kaliski.

Zaznaczył, że święci męczennicy są po to, aby współczesnemu światu przypominać o wartości, jaką jest wierność Jezusowi do końca. - Dzisiaj także potrzeba nam siostry i bracia wierności. Dzisiaj także wielu z nas doświadcza różnych przeciwności. Jakże ważne jest, żebyśmy nie cofnęli się w naszej wierności Ewangelii. Jakże potrzeba także dzisiaj takiego mocnego i klarownego świadectwa – przekonywał celebrans.

Po Mszy św. w sali kinowej rozpoczął sięKongres 108. Błogosławionych Męczenników II Wojny Światowej. Na inaugurację obrad wybrano Krotoszyn, czyli miejsce związane z bł. bp. Michałem Kozalem, aby w kontekście 80. rocznicy męczeńskiej śmierci najmłodszego Biskupa II Rzeczypospolitej, w sposób szczególny uhonorować i przybliżyć duchowość autentycznego przywódcy polskiego duchowieństwa w KL Dachau. 

Trzecia edycja Kongresu 108. Błogosławionych Męczenników II Wojny Światowej, jest po raz pierwszy organizowana w diecezji kaliskiej, po Gdańsku i Fromborku, a jej celem jest przybliżenie postaci błogosławionych polskich męczenników II wojny światowej i pokazanie ich hartu ducha, wrażliwości, człowieczeństwa i głębokiej wiary. 

– We współczesnym świecie, w którym wszystkie autorytety są niszczone chcemy pokazać, że święci męczennicy mają nam wiele do przekazania. Dzisiaj potrzeba takich przykładów heroizmu, pełnego zaangażowania w życie społeczne i narodowe. To oni swoją postawą, i wyborami pokazywali jak należy postępować w codzienności – powiedział KAI br. Zdzisław Duma OFM Cap., jeden z inicjatorów kongresu.

Pierwszego dnia zaplanowano siedem debat. Pierwsza z nich poświęcona była bł. bp. Michałowi Kozalowi, który związany był z ziemią krotoszyńską. Urodził się 25 września 1893 r. we wsi Nowy Folwark należącej do parafii św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie, gdzie został ochrzczony i przystąpił do I Komunii św. Uczęszczał do gimnazjum im. Hugo Kołłątaja w Krotoszynie, a po jego ukończeniu wstąpił do seminarium duchownego w Poznaniu. Ostatni rok odbył w seminarium gnieźnieńskim, gdzie 23 lutego 1918 r. przyjął święcenia kapłańskie. Krótko przed wojną został mianowany biskupem pomocniczym diecezji włocławskiej. Konsekracja na biskupa odbyła się 13 sierpnia 1939 r. w katedrze we Włocławku.

Bp Kozal został aresztowany 7 listopada 1939 r. i osadzony w miejskim areszcie. Stamtąd był przewieziony do Lądu nad Wartą, Inowrocławia, Poznania, Berlina i Halle. 25 kwietnia 1941 r. trafił do Dachau, gdzie nadano mu numer obozowy 24 544. 26 stycznia 1943 r. bp Kozal został zabity przez Niemców zastrzykiem z fenolu. Jego beatyfikacja miała miejsce 14 czerwca 1987 r. w Warszawie podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

Kolejne debaty związane były z sylwetkami błogosławionych: Franciszka Stryjasa, o. Anastazego Jakuba Pankiewicza OFM, ks. Henryka Hlebowicza, ks. Mariana Konopińskiego, ks. Wincentego Matuszewskiego, ks. Józefa Kurzawy, ks. Władysława Mączkowskiego.

Debaty panelowe odbyły się z udziałem kapłanów, sióstr zakonnych, przedstawicieli instytucji państwowych, naukowców, historyków, dziennikarzy, publicystów.

Pierwszy dzień kongresu zakończyła projekcja filmu „Kapelani Golgoty Wschodu”.

Na jutro w Kaliszu zaplanowano kolejne debaty przybliżające sylwetki błogosławionych męczenników. Wieczorem w Narodowym Sanktuarium św. Józefa odbędzie się nabożeństwo drogi krzyżowej, która została przygotowana 14 lutego 1945 r. przez księży-więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego w KL Gusen. Kongres zakończy Msza św. w Kaplicy Męczeństwa i Wdzięczności.

29 kwietnia o godz. 11.00 w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa odbędzie się otwarcie wystawy o księżach męczennikach II wojny światowej. W samo południe Mszy św. przewodniczyć będzie Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął biskup kaliski Damian Bryl, a także ks. Dariusz Wilk CSMA, przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce.

Organizatorem III edycji Kongresu 108. Błogosławionych Męczenników II Wojny Światowej jest Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa z Gdańska.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły m.in. Katolicka Agencja Informacyjna oraz media diecezji kaliskiej.

Szczegółowy program Kongresu jest dostępny na stronie internetowej k108.pl

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI