Kurs dla operatorów audiowizualnych (fotografów i kamerzystów) w czasie celebracji liturgii w diecezji kaliskiej
11 stycznia 2024

Kurs dla operatorów audiowizualnych w czasie celebracji liturgii w diecezji kaliskiej rozpocznie się 17 lutego 2024 roku. Drugie spotkanie odbędzie się 24 lutego 2024 roku. Kursy będą się odbywać w budynkach Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, przy ulicy Złotej 144. Każde spotkanie rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie trwać do godz. 14.00.

Kandydaci na kurs powinni zgłaszać drogą elektroniczną na adres kurii diecezjalnej kuria@kalisz.opoka.org.pl.

W zgłoszeniu powinny być podane: imię i nazwisko kandydata, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania i parafia oraz kolorowe zdjęcie (jak do dowodu osobistego) przesłane drogą elektroniczną. Zdjęcie potrzebne będzie do identyfikatora.

Udział w kursie jest płatny - o kosztach kursu osoby uczestniczce zostaną poinformowane na pierwszym spotkaniu – obejmuje przygotowanie solidnego i trwałego identyfikatora, zakup książki: „Operator audiowizualny w czasie sprawowania liturgii”, poczęstunek (kawa, herbata, ciasto) i opłaty inne (honorarium dla prowadzących, materiały kserowane, itp.).