Msza w intencji Ojczyzny
13 listopada 2021
Msza w intencji Ojczyzny

- Nie można być wolnym bez rzetelnego i głębokiego stosunku do wartości jakimi są Bóg, honor i ojczyzna - mówił bp Łukasz Buzun, który z okazji Święta Niepodległości przewodniczył Mszy św. w katedrze pw. św. Mikołaja w Kaliszu.  

W homilii bp Buzun cytując kard. Stefana Wyszyńskiego podkreślał, że po Bogu najważniejsza jest ojczyzna, której należy dochować wierności. – To miłość sprawiła, że Polska jest wolna, miłość mężna, czysta, która poruszała serca naszych przodków i była większa niż lęk o własne życie – powiedział celebrans. Akcentował, że z miłości Boga wypływa roztropna miłość bliźniego, rodziny, ojczyzny. – Jeżeli miłość nie ma swojego odniesienia najpierw do Boga to staje się ona przyczyną wielu osobistych dramatów, które przekładają się na relacje społeczne – stwierdził kaznodzieja. Przekonywał, że miłość w człowieku kształtuje jego wnętrze i nadaje charakter jego czynom. – Miłość łączy ludzi, kształtuje wspólnoty. Jest zarówno przykazaniem Ewangelii jak też centralną sprawą życia – zaznaczył hierarcha. Wskazywał, że dzieje uczą, że Polacy zawsze byli zdolni do wielkich ofiar dla ojczyzny, ale też były czasy wielkiej próby sumień. – O tamtych czasach wielkiej próby sumień trzeba pamiętać, gdyż są one dla nas aktualną przestrogą i wezwaniem do czujności, aby sumienia Polaków nie uległy demoralizacji – mówił biskup pomocniczy diecezji kaliskiej. Zaznaczył, że ludzie święci są u źródeł wolności ojczyzny. – To oni wyzwolili Polskę, to ich ofiara pełna miłości do Polski leży u fundamentu naszej wolności, z której korzystamy, a której tak często nadużywamy – powiedział celebrans. Wskazywał, że nie można zdobyć wolności zewnętrznej kosztem wewnętrznej niewoli. – Nie można być wolnym bez rzetelnego i głębokiego stosunku do wartości jakimi są Bóg, honor i ojczyzna – stwierdził biskup. Akcentował, że drogi Polaków do niepodległości motywowane wiarą katolicką prowadziły najpierw do umocnienia wiary i odrodzenia moralnego, a następnie do pogłębienia świadomości narodowej. – Szczególną troską była religijna formacja rodzin, bo to w rodzinie wszystko się zaczyna – podkreślił bp Buzun. Dodał, że Pan Bóg dał polskiemu narodowi w okresie zaborów wielu świętych, których życie, modlitwa, duszpasterska posługa oraz działalność przyczyniły się do obudzenia religijnego, społecznego i narodowego Polaków. 
Wraz z biskupem pomocniczym Łukaszem Buzunem w intencji ojczyzny modlili się: ks. prał. Adam Modliński, proboszcz katedry, ks. płk. Tadeusz Pałuska, proboszcz parafii garnizonowej w Kaliszu, przedstawiciele parlamentarzystów, władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich z prezydentem Kalisza Krystianem Kinastowskim, 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana z Międzyrzecza, delegacje organizacji społecznych i służb mundurowych, kombatanci, harcerze i społeczność szkół.

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. W południe na rynku mieszkańcy Kalisza włączyli się w ogólnopolską akcję „Niepodległa” poprzez odśpiewanie hymnu. Następnie odbył się apel i salwa honorowa z udziałem 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza oraz prezentacja sztandaru 29.Pułku Strzelców Kaniowskich.

Wieczorem w kościele garnizonowym odbędzie się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru Ogólnopolskiego Teatru Muzycznego Futryna i sióstr nazaretanek prowincji warszawskiej.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI Kalisz