Nabór do Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego
28 sierpnia 2020

Komisja Duszpasterstwa Rodzin zaprasza osoby świeckie do udziału w zajęciach Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego.

Celem Studium jest:

  • przygotowanie uczestników studium do prowadzenia  Parafialnych Poradni  Rodzinnych,
  • przygotowanie do realizacji programu prewencji w diecezji,
  • pogłębienie wiedzy i formacja katolików świeckich (szczególnie małżeństw, narzeczonych i osób zainteresowanych), zwłaszcza w zakresie teologii małżeństwa 
    i rodziny (teologia biblijna, moralna, duchowości, prawo kanoniczne, etyka) a także 
    w psychologii, pedagogice, prawie kanonicznym  i świeckim, odpowiedzialnym rodzicielstwie oraz biomedycynie rodziny. Studium Życia Rodzinnego jest teoretycznym zapleczem dla różnych form duszpasterstwa rodzin w Diecezji.

Zajęcia Studium Życia Rodzinnego trwają 1 rok (spotkania odbywać się będą 2 razy w miesiącu w soboty ). Zajęcia rozpoczęły się 15 lutego 2020r. Ze względu na ograniczenia sanitarne zostały przeniesione na jesień i będą kontynuowane od 3 października 2020r. o godz. 10.00. Zachęcamy, aby Księża Proboszczowie zgłosili jeszcze kandydatów, szczególnie z tych dekanatów i parafii gdzie nie ma Poradni Życia Rodzinnego. Zajęcia Studium odbywają się w Domu Parafialnym przy ul. Harcerskiej 1A w Kaliszu. 

Uczestnikiem Studium może być każdy, kto jest zainteresowany tematyką małżeństwa i rodziny. Byłoby dobrze, gdyby w Studium mogły uczestniczyć pary małżeńskie, narzeczeni oraz osoby zaangażowanie w pomoc  i duszpasterstwo rodzin w parafiach.

Od kandydata wymagane są następujące dokumenty :

  • dyplom ukończenia studiów lub jeśli ks. Proboszcz uzna za wystarczające świadectwo maturalne.
  • skierowanie od księdza proboszcza.

Telefon do kontaktu w każdą środę godz. 16.00 – 18.00 
Centrum Pro Familia 62 502 54 34
lub ks. Sławomir Kostrzewa 601 886 509, email: slawek@swiatelko.org.pl

ks. Sławomir Kostrzewa
Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Rodzin