Nowenna o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne październik 2021 – czerwiec 2022
16 września 2021

Od kilku lat zauważa się wyraźne zmniejszenie liczby kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. Dziś o wiele trudniej młodemu człowiekowi pozytywnie odpowiedzieć na wezwanie Chrystusa „Pójdź za mną”. Odczytując ten znak czasu, pragniemy jako wspólnota diecezjalna odpowiedzieć na zaistniałą sytuację. Jedną z nich będzie dzieło dziewięciomiesięcznej nowenny o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, którą pragniemy podjąć we wszystkich parafiach diecezji w ramach pierwszych czwartków miesiąca, począwszy od października 2021 roku, a skończywszy w czerwcu 2022 roku.

W ramach tej modlitwy proponujemy odprawienie Mszy świętej z formularza o powołania kapłańskie (MR, 131’’) lub o powołania do życia zakonnego (MR, 134’’), jeśli pozwalają na to przepisy liturgiczne (por. Wstęp do Kalendarza Liturgicznego Diecezji Kaliskiej, Wotywne Msze okresowe), w intencji nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Biskup Kaliski, zgodnie z normami prawa kanonicznego (por. kan. 905 § 2 KPK), zezwala na binację w tym dniu dla każdego kapłana, który będzie sprawował Mszę świętą w intencji nowych powołań kapłańskich.

Prosimy również o modlitwę w intencji nowych powołań kapłańskich w czasie pierwszoczwartkowej adoracji Najświętszego Sakramentu. W czasie adoracji można wykorzystać rozważania na temat powołania, które będą wysyłane przez referenta ds. powołań (powolania@diecezja.kalisz.pl) na parafialne skrzynki mailowe, i odmówić Litanię do Chrystusa Kapłana i Żertwy w intencji kapłanów i nowych powołań kapłańskich. Pocztą diecezjalną będą również wysyłane teksty modlitwy wiernych na pierwszy czwartek miesiąca. Niech nowenna o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne będzie dla wspólnot parafialnych okazją do odpowiedzi na zaproszenie Chrystusa: „Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10, 2).

 

                                                                                              bp Łukasz Buzun

                                                                                               Wikariusz Generalny

ks. Marcin Papuziński

Kanclerz Kurii