Odpust w Szklarce Przygodzickiej
01 maja 2024
- W życiu musi być czas na pracę, czas na odpoczynek, czas na to, żeby być z najbliższymi, ale też czas na życie ducha, na modlitwę, na udział w sakramentach świętych – mówił biskup kaliski Damian Bryl, który przewodniczył Mszy św. z okazji 25. rocznicy powstania kaplicy św. Józefa w Szklarce Przygodzickiej. Jubileusz połączono z odpustem ku czci patrona.
Odpust w Szklarce Przygodzickiej

Witając biskupa, kapłanów i licznie zgromadzonych wiernych ks. Daniel Zarębski wskazał, że do jubileuszu kaplicy parafianie przygotowywali się poprzez udział w misjach intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W homilii biskup kaliski podkreślał, że św. Józef jest patronem ludzi pracy, bo praca jest dziełem stwórczym Pana Boga. - Pamiętajmy, żeby nasza praca rozwijała, a nie niszczyła. Pan Bóg stwarzając świat nadał mu pewne prawa. Gdy dzisiaj angażujemy się w przemianę świata musimy dbać o to, żebyśmy umieli go dobrze przemieniać, przetwarzać, doskonalić, ale zgodnie z zasadami, które Pan Bóg nam dał – powiedział celebrans.

Akcentował, że praca jest wyrazem naszej miłości wobec innych ludzi. - Angażuję się mocno w pracę, godzę się nawet na pot, na duże zmęczenie, bo kocham, bo chcę służyć moim najbliższym, rodzinie, ale także przez moją pracę służę społeczności, w której żyję, służę  mojej ojczyźnie – zaznaczył kaznodzieja.

Stwierdził, że w życiu ważna jest praca, ale trzeba też znaleźć czas na modlitwę, relację z rodziną i odpoczynek. - Szukajmy dobrej harmonii. W życiu wszystko jest ważne: czas na pracę, czas na odpoczynek, czas na to, żeby być z najbliższymi, z przyjaciółmi, ale też czas na życie ducha, na modlitwę, na udział w sakramentach świętych. Św. Józef jest człowiekiem pięknej harmonii. Proszę, uczmy się tego od niego – mówił pasterz Kościoła kaliskiego.

Przekonywał, że praca jest drogą do nieba. - To, co czynię na ziemi ma prowadzić mnie do nieba, do radości, którą obiecuje Jezus. Trzeba tak ustawić to życie tu na ziemi i pracę, żeby nie zapomnieć o niebie – podkreślił bp Bryl.

Dziękował kolejnym proboszczom i parafianom za zaangażowanie w budowę kaplicy. - Taka kaplica jest ważnym miejscem modlitwy, ale  też ważnym miejscem dla naszej wiary, żebyśmy nie zapomnieli, że Pan jest, żebyśmy mieli siłę, odwagę, nadzieję, bo nie jesteśmy sami. Bardzo chciałbym prosić, żeby to miejsce, które jest efektem wspólnego działania było dalej miejscem łączenia, było miejscem wspólnoty, bo razem idziemy przez to życie, razem się wspieramy w dolach i niedolach – stwierdził celebrans.

Wskazywał, że dobro wymaga zaangażowania i ofiary. - Żyjemy w takich czasach, gdzie ciągle mówi się, że wszystko ma być gładko, prosto i przyjemnie, ale życie pokazuje nam, że potrzeba poświęcenia i ofiary. Proszę, nie wymazujemy tych słów z naszego życia. Drodzy rodzice i dziadkowie uczcie dzieci i młodzież poświęcenia, ofiary, służby i wprowadzajcie ich w taką piękną troskę o wspólne dzieła, bo  dobre dzieła wymagają ofiary – powiedział bp Bryl.  

Po Mszy św. biskup kaliski odmówił Litanię do św. Józefa. Uroczystość zakończyła procesja wokół kaplicy i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Wraz z biskupem kaliskim Damianem Brylem modlili się: ks. Daniel Zarębski, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnymlesie, ks. kan. Krzysztof Ordziniak, dziekan dekanatu mikstackiego i kapłani z tego dekanatu.

Kaplica św. Józefa w Szklarce Przygodzickiej jest filią parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnymlesie.

Pierwsze Msze św. w Szklarce Przygodzickiej dla ludzi starszych i dzieci, odprawiał w latach 1990-97 ówczesny proboszcz ks. kan. Ryszard Jakielczyk w byłym punkcie katechetycznym (małej salce), na prywatnej posesji. Posiadanie kaplicy, w której będą odprawiane Msze Św. dla wszystkich mieszkańców tej części parafii okazało się silną potrzebą.

W styczniu 1998 r. osoby, które współtworzyły radę sołecką wykazały dużą kreatywność, dochodząc do wniosku, że można odkupić budynek po byłym skupie mleka, by obiekt ten po adaptacji służył lokalnym mieszkańcom jako kaplica. Pomysł spotkał się z aprobatą ks.  Jakielczyka i wszystkich mieszkańców wsi. 

19 czerwca 1999 r. kaplicę pw. św. Józefa poświęcił biskup kaliski Stanisław Napierała. W następnych latach kaplica została powiększona. Od 2011 r. przed kaplicą znajduje się dzwonnica z dwoma dzwonami noszącymi imiona św. Jana Pawła II i św. Floriana.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI