Odwołanie Diecezjalnej Pielgrzymki Maturzystów 2020
12 marca 2020

Biorąc pod uwagę zarządzenia władz państwowych oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, w trosce o bezpieczeństwo młodzieży i ich opiekunów Biskup Kaliski zdecydował o odwołaniu tegorocznej diecezjalnej pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę. 

W dniu planowanej pielgrzymki, to jest 20 marca 2020r., zostanie odprawiona Msza św. w intencji tegorocznych maturzystów o światło Ducha Świętego na czas egzaminów maturalnych i wyboru studiów. Zapraszamy do modlitwy i duchowej łączności. 

Zachęcamy, aby po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego w porozumieniu z proboszczem parafii, na terenie której zlokalizowana jest szkoła, zorganizować pielgrzymkę maturzystów na Jasną Górę.

ks. dr Jarosław Powąska
Dyrektor Wydziału Katechetycznego