Olimpiada o św. Maksymilianie
20 września 2021

Zachęcam do wzięcia udziału XVI Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiadzie Wiedzy o św. Maksymilianie, której organizatorem jest zakon franciszkanów we współpracy z UKSW w Warszawie. 
Olimpiada organizowana jest na trzech poziomach edukacyjnych
- konkurs plastyczny dla klas 0-V szkół podstawowych; 
- konkurs wiedzy dla klas VI-VIII szkół podstawowych; 
- konkurs wiedzy dla szkół ponadpodstawowych. 
W konkursie plastycznym zadaniem uczniów jest zilustrowanie wybranego przez Organizatorów wydarzenia z życia św. Maksymiliana, natomiast w konkursie wiedzy uczniowie muszą przyswoić sobie życiorys św. Maksymiliana na podstawie wyznaczonej lektury oraz zapoznać się z podaną księgą Pisma Świętego. 
Uczestnicy Olimpiady, oprócz cennej wiedzy i inspiracji, mogą wygrać także nagrody. 
Zgłoszenia uczestnictwa w Olimpiadzie dokonuje katecheta lub inny nauczyciel z danej szkoły na początku roku szkolnego. Regulamin Olimpiady, formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie olimpiady. Pytania można kierować na adres: olimpiada@franciszkanie-warszawa.pl