Olimpiada Teologii Katolickiej 2022
13 września 2021

Zapraszam do udziału w XXXII Olimpiadzie Teologii Katolickiej Płock 2022 pod hasłem Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła adresowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych uczęszczających na lekcje religii. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej olimpiady: www.otk.pl

Olimpiada ma ogólnopolski charakter i jest wpisana na listę olimpiad przedmiotowych MEN, a jej zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe oraz indeksy wyższych uczelni. 

Harmonogram olimpiady
1. zawody I stopnia (etap szkolny) - 17 listopada 2021 r.
2. zawody II stopnia (etap diecezjalny) - 9 marca 2022 r.
3. zawody III stopnia (etap ogólnopolski) - 31 marca - 2 kwietnia 2022 r.

Udział szkoły w OTK 2022 zgłasza katecheta uczący w danej szkole za pomocą formularza znajdującego się poniżej.

Zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres:
Kuria Diecezjalna
Wydział Katechetyczny
ul. Widok 80-82
62-800 Kalisz

lub na adres mailowy: wk@diecezja.kalisz.pl najpóźniej do 31 października 2021 r.

 

ks. dr Jarosław Powąska
Dyrektor Wydziału Katechetycznego