Olimpiada Teologii Katolickiej 2022 - etap szkolny
09 listopada 2021

Uprzejmie przypominam, że szkolny etap Olimpiady Teologii Katolickiej 2022 (szczegóły dotyczące olimpiady) odbędzie się w szkołach, które wyraziły chęć organizacji olimpiady, 17 listopada 2021 r., o godz. 11.00. Materiały do przeprowadzenia etapu szkolnego zostały już rozesłane do szkół.

ks. dr Jarosław Powąska
Przewodniczący Komitetu Diecezjalnego OTK 2022