Olimpiada Teologii Katolickiej 2023
13 września 2022

Zapraszam do udziału w XXXIII Olimpiadzie Teologii Katolickiej Pelplin 2023 pod hasłem "Bóg jest miłością objawioną w Słowie" adresowanej do uczniów uczęszczający na lekcje religii we wszystkich typach szkół ponadpodstawowych dających możliwość uzyskania matury. 

Szczegółowe informacje, a zwłaszcza zakres materiału znajdują się na stronie internetowej olimpiady: www.otk.pl

Olimpiada ma ogólnopolski charakter i jest wpisana na listę olimpiad przedmiotowych MEN, a jej zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe oraz indeksy wyższych uczelni.  

Harmonogram olimpiady:  
1. zawody I stopnia (etap szkolny) - 17 listopada 2022 r. 
2. zawody II stopnia (etap diecezjalny) - 12 stycznia 2023 r. 
3. zawody III stopnia (etap ogólnopolski) - 13-15 kwietnia 2023 r. 

Udział szkoły w OTK 2023 zgłasza katecheta uczący w danej szkole za pomocą formularza znajdującego się poniżej. Zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres: 
Kuria Diecezjalna 
Wydział Katechetyczny 
ul. Widok 80-82 
62-800 Kalisz 
lub na adres mailowy: wk@diecezja.kalisz.pl najpóźniej do 31 października 2022 r.

Katecheta powinien odebrać od każdego uczestnika oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, którego treść znajduje się poniżej. Oświadczenia uczestników pozostają w dokumentacji szkoły. Oświadczenia uczniów, którzy zakwalifikują się do etapu diecezjalnego należy przesłać do Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kaliszu wraz z protokołem z etapu szkolnego.

ks. dr Jarosław Powąska 
Dyrektor Wydziału Katechetycznego