OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ 2023 ETAP DIECEZJALNY
21 grudnia 2022

Uprzejmie informuję, że zawody II stopnia (diecezjalny etap) Olimpiady Teologii Katolickiej 2023 odbędą się 12 stycznia 2023 r. w budynkach Wyższego Seminarium Duchownym w Kaliszu (ul. Złota 144) według następującego programu: 
godz. 10.00 Msza św. w kaplicy seminaryjnej (koncelebransi proszeni są o zabranie alb i stuł)  
godz. 11.00 test zawodów II stopnia OTK 2023 
godz. 12.00 poczęstunek 
godz. 12.45 wręczenie nagród za udział w OTK 2023 

UWAGA: Komitet diecezjalny sprawdzi testy etapu diecezjalnego po wręczeniu nagród za uczestnictwo, a wyniki etapu diecezjalnego będą podane do publicznej wiadomości najpóźniej następnego dnia, tj. 13 stycznia br., poprzez stronę internetową: www.diecezja.kalisz.pl Nagrody dla uczniów, którzy zdobyli trzy pierwsze miejsca w etapie diecezjalnym, będą przekazane przez ich opiekunów. 

ks. dr Jarosław Powąska
Przewodniczący Komitetu Diecezjalnego OTK 2023