Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie
01 września 2022

Zachęcamy do wzięcia udziału w XVII Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiadzie Wiedzy o św. Maksymilianie.

Celem Olimpiady jest  zachęcenie uczestników do życia na wzór św. Maksymiliana oraz rozbudzenie pragnienia poznania Pisma Świętego.  
Olimpiada organizowana jest na czterech poziomach edukacyjnych:  
– konkurs plastyczny dla przedszkoli i „zerówek”;  
– konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-V);  
– konkurs wiedzy o św. Maksymilianie dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI-VIII);  
– konkurs wiedzy o św. Maksymilianie dla uczniów szkół ponadpodstawowych.  
Zgłoszenia uczestnictwa w Olimpiadzie dokonuje katecheta lub inny nauczyciel z danej szkoły na początku roku szkolnego.  
Regulamin Olimpiady, formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie olimpiady.  
Pytania można kierować na adres: olimpiada@franciszkanie-warszawa.pl