XIV Międzyzakonna Pielgrzymka Osób Konsekrowanych do Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu
12 września 2022
XIV Międzyzakonna Pielgrzymka Osób Konsekrowanych do Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu

- Drodzy bracia i siostry, szczęście jest w waszym powołaniu, w waszej konsekracji, w waszej wspólnocie, w waszym charyzmacie. Nie szukajcie szczęścia i przygody obok - mówił biskup kaliski Damian Bryl, który przewodniczył Mszy św. w ramach XIV Międzyzakonnej Pielgrzymki Osób Konsekrowanych do Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu.

Licznie zgromadzone osoby konsekrowane powitali: biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej Grzegorz Balcerek, delegat ds. życia konsekrowanego w archidiecezji poznańskiej i referentka ds. Żeńskich Instytutów Życia Konsekrowanego w archidiecezji poznańskiej s. Magdalena Wielgus MChR. Po odśpiewaniu Godzinek ku czci NMP konferencję ascetyczną „Posłani w duchu Chrystusa żyjącego w Kościele” wygłosił o. Ernest Siekierka OFM. Swoje słowo do zebranych skierował też ks. Marek Dudek, superior Świętogórskiej Kongregacji Ojców Filipinów. Mszy św. przewodniczył biskup kaliski Damian Bryl, który w homilii odwołując się do dzisiejszego czytania z Listu św. Pawła do Koryntian podkreślał, że nikt nie może być ważniejszy od Jezusa. – Św. Paweł mówi mocno „strzeżcie się bałwochwalstwa, wierzycie w Jezusa Chrystusa, który jest Panem jedynym”. Dla nas znaczy to, że nikt ani nic nie może być ważniejsze niż Jezus. Nikt ani nic nie może być przed Nim, bo On jest Panem, bo On jest pierwszy. Chciałbym, żebyśmy modlili się o to, byśmy umieli dostrzec różnego rodzaju bożki, które się pojawiają w naszym życiu i żebyśmy nie dali się im uwieść – powiedział kaznodzieja. Apelował do osób konsekrowanych, aby nie szukali szczęścia obok swojego powołania. – Drodzy bracia i siostry, szczęście jest w waszym powołaniu, w waszej konsekracji, w waszej wspólnocie, w waszym charyzmacie. Nie szukajmy szczęścia i przygody obok – zaznaczył celebrans. Wskazywał, że dla osób konsekrowanych bardzo ważna jest wspólnota. – Czy potrafię tak szczerze powiedzieć, że moja wspólnota jest ważna dla mnie, że tę wspólnotę kocham nad życie, że tej wspólnocie chcę służyć? – mówił duchowny. Przekonywał, że świadectwo życia osób konsekrowanych jest ważne dla współczesnego świata. – Dzisiaj potrzeba waszego świadectwa, waszej jednoznaczności. Tak wielu naszych braci i sióstr poszukuje wartości.Szczególnie osoby zagubione w tym świecie potrzebują mocnych, dobrych odniesień. Bądźmy takim klarownym odniesieniem dla nich – akcentował hierarcha. Zachęcał, aby swoje powołanie polecić Matce Bożej. - Chciałbym, żebyśmy prosili razem Matkę Bożą Różę Duchowną o jednoznaczność naszych wyborów tych fundamentalnych i tych codziennych – powiedział bp Bryl. Po Mszy św. odbyła się procesja do grobu sióstr zakonnych, które były internowane w czasach PRL-u. Pielgrzymka zakończyła się nieszporami prowadzonymi przez referenta ds. Męskich Instytutów Życia Konsekrowanego w archidiecezji poznańskiej ks. Zbigniewa Starczewskiego COr. Bp Grzegorz Balcerek ogłosił, że przyszłoroczna Międzyzakonna Pielgrzymka Osób Konsekrowanych odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Smolicach i będzie połączona z uroczystością koronacji obrazu Matki Bożej.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

Relacja KAI