OTK 2021 etap diecezjalny
16 lutego 2021

W ślad za postanowieniami Komitetu Głównego OTK 2021 uprzejmie informuję:

  1. diecezjalny etap OTK odbędzie się 2 marca o godz. 11.00 w sposób zdalny; szczegółowe informacje zostaną przesłane bezpośrednio do opiekunów uczestników,
  2. do finału kwalifikuje się tylko 2 uczestników z największą liczbą punktów, którzy zdobyli przynajmniej 50% punktów,
  3. jeżeli finał OTK będzie musiał odbyć się zdalnie, wówczas weźmie w nim udział uczestnik, który zdobył 1 miejsce w etapie diecezjalnym. Uczestnik, który zajął 2 miejsce, otrzyma tytuł finalisty.

Ogłoszenie wyników diecezjalnego etapu OTK, zgodnie z uprawnieniami o jakich mowa w Załączniku nr 1 do Regulaminu OTK § 1 pkt 4 (por. https://otk.pl/regulamin/) z podaniem:

  1. imienia i nazwiska dwóch finalistów OTK, szkoły oraz liczby zdobytych punktów,
  2. imiennej listy pozostałych uczestników OTK wraz ze szkołą w porządku alfabetycznym, bez podawania miejsca oraz liczby punktów,

nastąpi poprzez publikację na stronie www.diecezja.kalisz.pl w zakładce aktualności wydziału katechetycznego.

 

ks. dr Jarosław Powąska
Przewodniczący Komitetu Diecezjalnego OTK 2021