I Ogólnopolska Pielgrzymka Dziewic Konsekrowanych do św. Józefa
14 kwietnia 2024
Choć reprezentują różne style życia, zawody – realizują jeden cel: oddają swoje życie całkowicie Chrystusowi. W Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu odbyła się I Ogólnopolska Pielgrzymka Dziewic Konsekrowanych. Mszy św. przewodniczył biskup kaliski Damian Bryl.
I Ogólnopolska Pielgrzymka Dziewic Konsekrowanych do św. Józefa

W homilii celebrans odwołując się do Ewangelii z dnia o ukazaniu się apostołom Jezusa po zmartwychwstaniu wskazywał, że najważniejsze jest to, żeby w tę prawdę uwierzyć. - Skoro Jezus umarł, zmartwychwstał i żyje to znaczy, że nie śmierć, nie grób, nie zły duch królują na tym świecie, ale Jezus Pan nasz. W to uwierzyli uczniowie i każdy z nas musi w sercu uwierzyć, a potem iść i głosić dalej tę dobrą nowinę – mówił biskup kaliski.

Zachęcał wiernych, aby szukali sposobów, żeby dawać świadectwo o Jezusie w swoich środowiskach. - Prośmy dzisiaj dobrego Boga, by nam w tym pomógł. Szukajmy razem dobrych sposobów. Niech każdy z nas pomyśli, jak w swoim miejscu, w swoim środowisku może o Chrystusie zaświadczyć. Ważne jest, żebyśmy z tego nie rezygnowali –powiedział kaznodzieja.

Podkreślał, że ważne jest to, aby potrafić uzasadnić prawdę, którą głosimy. - Ważne jest, żebyśmy umieli nie tylko o tym powiedzieć, ale tę prawdę uzasadnić, dlatego proszę czytajmy Boże Słowo, czytajmy Katechizm Kościoła i dobre książki, żeby potrafić uzasadnić prawdę o Jezusie – zaznaczył pasterz Kościoła kaliskiego.

Przekonywał, że tylko wtedy można świadczyć o Jezusie, kiedy autentycznie żyje się wiarą. - Najważniejsza jest nasza autentyczność, bo wtedy będziemy innych do Jezusa przyprowadzać. Gdy my będziemy żyli mocno, prawdziwie, autentycznie naszą wiarą, wtedy świadectwo będzie najbardziej poruszające, zapraszające, podprowadzające – stwierdził bp Bryl.

Po komunii św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa Kaliskiego biskup kaliski odczytał akt zawierzenia dziewic konsekrowanych św. Józefowi.

Wraz z biskupem kaliskim Damianem Brylem Mszę św. koncelebrowali: ks. kan. dr Michał Kieling, delegat biskupa kaliskiego ds. życia konsekrowanego w diecezji kaliskiej i ks. dr Krzysztof Niciejewski, diecezjalny egzorcysta.

W ramach pielgrzymki konferencję pt. „Św. Józef wzorem miłości oblubieńczej” wygłosił ks. dr Krzysztof Niciejewski. Dziewice konsekrowane odmówiły Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Był też czas na adorację Najświętszego Sakramentu.

Stan dziewic w Kościele jest starszy od zgromadzeń zakonnych. Już na początki II w. dziewczęta ślubowały, że nie wyjdą za mąż i poświęcały się modlitwie oraz dziełom charytatywnym.

Fakt konsekracji, czyli poświęcenia Bogu na całe życie, zobowiązuje dziewicę do przeznaczenia swojego czasu przede wszystkim na modlitwę oraz służbę bliźnim w sposób przez siebie wybrany i według swoich możliwości, najczęściej w swoim środowisku czy miejscu pracy.

Przed aktem konsekracji kandydatki do stanu dziewic konsekrowanych przechodzą odpowiednią formację, poznają istotę powołania, historię danego stanu oraz współczesnych wymagań Kościoła.

Kobiety, które włączane są do grona dziewic konsekrowanych, przyjmują z rąk biskupa symbole: obrączkę – znak zaślubin z Chrystusem oraz brewiarz – narzędzie osobistego uświęcenia przez modlitwę.

Obecnie w Polsce żyje 428 dziewic konsekrowanych, w diecezji kaliskiej jest ich 5.

Małgorzata Tarnachowicz z Warszawy jest dziewicą konsekrowaną od 20 lat. Zawodowo pracuje jako nauczycielka. - Pan Jezus zaprosił mnie do takiego życia. To nie była łatwa decyzja, ale z radością przyjęłam zaproszenie i jestem szczęśliwa w tym powołaniu. Aby dobrze wypełniać swoje powołanie, najpierw muszę ułożyć plan dnia, aby był czas na Mszę św., adorację Najświętszego Sakramentu, odmówienie brewiarza, ale też na pracę, obowiązki domowe czy spotkania z przyjaciółmi. Jest to zwyczajne życie – wyznała dziewica konsekrowana.

Pani Małgorzata od 2008 r. udziela się w Centrum Promocji Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego, które powstało przy Konferencji Episkopatu Polski. Zajmuje się prowadzeniem strony internetowej. Od 2021 r. wraz z wdową konsekrowaną działa w Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI