Pielgrzymka Apostolatu Margaretka do św. Józefa
04 marca 2023
- Dziękuję Bogu za was, za to, że dzisiaj w tej atmosferze powszechnej krytyki Kościoła podejmujecie wysiłek modlitwy i troski za kapłanów - mówił bp Łukasz Buzun, który przewodniczył Mszy św. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu podczas II Pielgrzymki Apostolatu Margaretka do św. Józefa.
Pielgrzymka Apostolatu Margaretka do św. Józefa

W homilii celebrans podkreślał, że kapłani są ludźmi, którzy potrzebują modlitwy. – Dziękuję, że wasza modlitwa ukierunkowana jest na kapłanów. To bardzo ważne, że modlicie się za kapłanów w trosce o ich życie moralne i duchowe, o ich świętość – powiedział kaznodzieja.

Stwierdził, że Polska ma jeszcze ogromny potencjał kapłaństwa, ale nie można ustawać w modlitwie. - Jeśli brakuje tej pomocy Kościoła żywego, jeśli brakuje tej miłości autentycznej, miłości czynnej wyrażonej właśnie w modlitwie i w ofierze, to kapłan nie ma o co się oprzeć, nie ma w swojej świadomości kogoś, kto za nim stoi – zaznaczył biskup pomocniczy diecezji kaliskiej.

Wskazał, że kapłani są potrzebni Kościołowi. – Bez kapłanów Kościół nie będzie miał życia sakramentalnego, szczególnie Eucharystii, sakramentu pokuty i pojednania. Poprzez sakramenty święte odczuwamy działanie Ducha Świętego – zauważył celebrans.

Porównał Margaretki do św. Józefa, którego nazwał ochroniarzem Maryi i Pana Jezusa. – Podobnie jak św. Józef poprzez modlitwę pełnicie rolę ciągłej ochrony kapłanów. Ta modlitwa chroni kapłana przed różnymi sytuacjami. Przez waszą modlitwę wnosicie wiele dobra do Kościoła – zapewnił hierarcha.

Zachęcał wiernych do obejmowania modlitwą jeszcze większej liczby kapłanów. – Trzeba tworzyć te wieczerniki modlitwy za kapłanów, bo my kapłani potrzebujemy siły płynącej z modlitwy, abyśmy mogli skutecznie głosić Ewangelię i z namaszczeniem sprawować Eucharystię – powiedział bp Buzun.

Po komunii w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa Kaliskiego w obecności bpa Łukasza Buzuna Jadwiga Adamczyk, koordynatorka Apostolatu Margaretka w diecezji kaliskiej i Małgorzata Kuś, koordynatorka Apostolatu Margaretka w całym kraju zawierzyły patronowi kapłanów i Apostolat Margaretka z całej Polski.

Podczas Mszy św. przyrzeczenie złożyły cztery nowe Margaretki, które będą modlić się za bp. Łukasza Buzuna, ks. prał. Jacka Plotę, ks. Bogusława Nagela, i ks. Łukasza Pondla.

Wraz z bp. Łukaszem Buzunem Mszę św. koncelebrowali: ks. Bogusław Nagel, krajowy duszpasterz Apostolatu Margaretka, ks. Łukasz Pondel, diecezjalny duszpasterz Apostolatu Margaretka i kapłani – opiekunowie Margaretek.

Spotkanie Margaretek z całej Polski w Kaliszu rozpoczęła modlitwa różańcowa, po której konferencję wygłosił ks. Bogusław Nagel. Pielgrzymka zakończyła się nabożeństwem do św. Józefa i Koronką do Miłosierdzia Bożego.

Apostolat Margaretka został założony w Kanadzie 1 sierpnia 1981 r. przez Louise Ward. Od samego początku jego patronką została Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła.

Jako logo ruchu wybrana została margaretka, czyli polny kwiat. Ilustruje on zaangażowanie w modlitwę i posiada głęboką symbolikę. Margaretka jest zakorzeniona w glebie Kościoła i odżywiona życiem Ducha Świętego. Siedem płatków kwiatu reprezentuje siedem osób, które są zobowiązane do modlitwy za konkretnego kapłana, każda z osób w jednym z siedmiu dni tygodnia.

W Polsce pierwsze Margaretki powstały w 1998 r. jako oddolna inicjatywa osób świeckich.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI