Programy do nauczania religii rzymskokatolickiej w roku szkolnym 2020/21
20 maja 2020

Zgodnie z Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego KEP z dn. 19.09.2018r. ze zm. w roku szkolnym 2020/21:

1. w klasach I szkół ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe I stopnia) należy używać obligatoryjnie programów i podręczników opracowanych w oparciu o nową Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2018 roku;

2. w pozostałych klasach szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz w przedszkolach można używać programów i podręczników opracowanych w oparciu o starą Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2010 roku; 

3. w klasach I i V szkoły podstawowej można używać programów i podręczników opracowanych w oparciu o nową Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2018 roku.

Przypominam, że zgodnie z decyzją Biskupa Kaliskiego w diecezji kaliskiej można korzystać z wszystkich programów, które są zatwierdzone do użytku ogólnopolskiego.

ks. dr Jarosław Powąska
Dyrektor Wydziału Katechetycznego