Programy do nauczania religii w roku szkolnym 2021/22
30 sierpnia 2021
Programy do nauczania religii w roku szkolnym 2021/22

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego KEP z dn. 19.09.2018r. ze zm. w roku szkolnym 2020/21:

1. w klasach I i V szkoły podstawowej oraz w klasach I i II szkół ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe I stopnia) należy używać obligatoryjnie programów i podręczników opracowanych w oparciu o nową Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2018 roku;

2. w pozostałych klasach szkół podstawowych (II, III, IV, VI, VII i VIII) i ponadpodstawowych oraz w przedszkolach można używać programów i podręczników opracowanych w oparciu o starą Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2010 roku;

3. w klasach II i VI szkoły podstawowej można używać programów i podręczników opracowanych w oparciu o nową Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2018 roku..

Przypominam, że zgodnie z decyzją Biskupa Kaliskiego w diecezji kaliskiej można korzystać z wszystkich programów, które są zatwierdzone do użytku ogólnopolskiego. Listę programów oraz ograniczeń czasowych ich stosowania można znaleźć tu.

 

Ponadto przypominam, że zgodnie z przepisami prawa oświatowego katecheta jedynie informuje dyrektora o numerze programu i o podręczniku do nauczania religii. Szczegółowe wyjaśnienie tej kwestii znajduje się tu.

ks. dr Jarosław Powąska
Dyrektor Wydziału Katechetycznego