Programy do nauczania religii w roku szkolnym 2022/23
22 sierpnia 2022

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego KEP z dn. 19.09.2018 r. ze zm. w roku szkolnym 2022/23: 

  1. w klasach I, II i V, VI szkoły podstawowej oraz w klasach I, II i III szkół ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe I stopnia) należy używać obligatoryjnie programów i podręczników opracowanych w oparciu o nową Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2018 roku; 
  2. w pozostałych klasach szkół podstawowych, to jest w klasie III, IV, VII i VIII i ponadpodstawowych, tj. w klasie IV liceów i techników oraz w przedszkolach można używać programów i podręczników opracowanych w oparciu o starą Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2010 roku; 
  3. w klasach III i VII szkoły podstawowej można używać programów i podręczników opracowanych w oparciu o nową Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2018 roku. 

Przypominam, że zgodnie z decyzją Biskupa Kaliskiego w diecezji kaliskiej można korzystać z programów, które są zatwierdzone do użytku ogólnopolskiego. Listę programów oraz ograniczeń czasowych ich stosowania można znaleźć tu

ks. dr Jarosław Powąska 
Dyrektor Wydziału Katechetycznego