Psychologia Internetu. Warsztat dla katechetów
23 lutego 2021

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Kaliszu zaprasza katechetów diecezji kaliskiej na warsztat przygotowany przez Fundację edukacji zdrowotnej i psychoterapii pt. Psychologia Internetu - aspekty psychologiczne, wychowawcze i ewangelizacyjne.

Podczas warsztatu uczestnicy: poznają neuropsychologiczny mechanizm uzależnień od smartfona, mediów społecznościowych, gier i pornografii; dowiedzą się czym jest Zespół Stresu Elektronicznego (ZSE); dowiedzą się jak długo, jak i dlaczego polskie dzieci i młodzież korzystają z Internetu i nowych technologii; uświadomią sobie różnice między płciami w kontekście większej wrażliwości na różnorodne cyber zagrożenia; poznają (wypracują) zasady zdrowego i konstruktywnego korzystania Internetu i urządzeń elektronicznych; dowiedzą się jakich pułapek unikać w pracy katechetycznej z wykorzystaniem Internetu; zrozumieją własne nawyki dotyczące zarówno korzystania z mediów elektronicznych, jak zarządzania sobą w czasie i rozpoczną pracę nad nimi.

Warsztat obejmuje 6 modułów, które w sumie dają 16 godz.
Typ warsztatu: online
Fundacja wystawia uczestnikom certyfikat uczestnictwa w warsztatach.

Terminy: 8, 15, 22, 29 marca oraz 12 i 26 kwietnia godz. 19.00 (godzina może ulec zmianie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni odpowiednio wcześnie)

Zapisy i koszt:
1. krok wypełnić formularz: https://forms.gle/W8YZn3U46GKsyW1B7
2. krok wpłacić 60 zł na konto 
właściciel konta Diecezja Kaliska
nr konta 65 1020 2212 0000 5102 0393 2357

Po dokonaniu wpłaty uczestnik otrzyma instrukcję logowania do platformy, na której będzie realizowane szkolenie.

Liczba miejsc ograniczona: 99 osób, decyduje kolejność wpłat na konto

 

Szczegółowy program warsztatu

Moduł 1. Psychologia korzystania z Internetu. (2,5 godziny) 
Prowadząca: Bogna Białecka
Treści: Problem komunikacji zapośredniczonej. Uzależnienia behawioralne związane z Internetem. Algorytmy platform a wzmacnianie mechanizmu uzależnieniowego. Problem przebodźcowienia (Zespół Stresu Elektronicznego). Związki między korzystaniem z Internetu a depresją. 

 

Moduł 2 Media społecznościowe – zagrożenia i szanse (2, 5 godziny) 
Prowadząca: Aleksandra Maria Gil
Treści: Dlaczego media społecznościowe wciągają przede wszystkim dziewczyny? Potęga szerów i lajków. Problem zacierania granic i odarcie z intymności. Problem seksualizacji. Rola celebrytek. Rozsądne korzystanie z mediów społecznościowych. Bezpieczne zdjęcia. 

 

Moduł 3. Potęga gier (2, 5 godziny) 
Prowadzący: Dawid Radomski
Treści: Dlaczego gry tak bardzo wciągają przede wszystkim chłopców? Czynniki w grach szczególnie odpowiadające na potrzeby chłopców. Czynniki w grach sprzyjające uzależnieniu. Mądre sposoby na zdrowe granie.

 

Moduł 4. Cyberzagrożenia (2,5 godziny) 
Prowadząca: Bogna Białecka
Treści: W jaki sposób dzieci i młodzież korzystają z Internetu, dlaczego smartfon staje się dominującym środkiem dostępu do sieci? Z jakimi niebezpiecznymi treściami mają styczność dzieci i młodzież i jak możemy im pomóc chronić się przed nimi? Niebezpieczne treści, promocja anoreksji, samouszkodzeń, pornografia. Problem baniek informacyjnych. Prewencja wykorzystania seksualnego dzieci w aspekcie Internetu (grooming, sextortion, molestowanie seksualne dzieci przez dzieci) – co może katecheta?

 

Moduł 5. Cyberszanse (3 godziny) 
Prowadzące: Bogna Białecka i Aleksandra Maria Gil
Treści: Kluczowe czynniki chroniące dzieci i młodzież przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. Skrzynka narzędziowa SMART- życia. Zdrowe nawyki korzystania z nowych technologii. 

 

Moduł 6 Media społecznościowe jako narzędzie ewangelizacji (3 godziny) 
Prowadzący: Dawid Radomski
Treści: Budowanie wizerunku w sieci: mój ślad cyfrowy, dobre i złe praktyki budowania wizerunku w Internecie (wizerunek osobisty katechety). Najnowsze trendy oraz funkcjonowanie algorytmów facebooka. Wypracowanie podwalin pod strategie własnych działań.

 

Prowadzący:

Bogna Białecka, psycholog, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, autorka kilkunastu poradników psychologicznych i wychowawczych, redaktor portalu dla młodzieży PYTAM.EDU.PL ukierunkowanego na kompleksową profilaktykę uzależnień i zachowań ryzykownych, portalu dla rodziców zwiększającego ich kompetencje wychowawcze z uwzględnieniem specyfiki nowych mediów i wysokich technologii, RODZICE.CO, oraz portalu ukierunkowanego na pomoc osobom uzależnionym od pornografii: sos.pytam.edu.pl Współtwórca merytoryki portalu e-learnignowego w zakresie prewencji wykorzystania seksualnego dzieci prewencja.edu.pl

 

Aleksandra Maria Gil, certyfikowany trener profilaktyki zdrowia psychicznego. Prowadzi szkolenia dla młodzieży i dorosłych w zakresie budowania osobowości lidera, efektywnej nauki, prewencji zachowań ryzykownych. Autorka materiałów o rodzinie, wychowaniu oraz kształtowaniu postaw prospołecznych. Redaktor

portalu dla młodzieży PYTAM.EDU.PL Tylko prawda jest ciekawa oraz portalu dla rodziców RODZICE.CO 

 

Dawid Radomski, trener umiejętności miękkich i zarządczych, doradca kariery, instruktor Design Thinking, specjalizuje się w pracy z młodzieżą i dorosłymi w zakresie kształtowania dobrych nawyków, umiejętności zarządczych, zapobiegania uzależnieniom (ze szczególnym naciskiem na nowe media). Redaktor portalu dla młodzieży PYTAM.EDU.PL Tylko prawda jest ciekawa , oraz portalu dla rodziców RODZICE.CO Budowniczy (od strony mechaniki użytkowania, user experience i metodyki) portalu e-learningowego w zakresie prewencji wykorzystania seksualnego dzieci prewencja.edu.pl.