Rekrutacja kandydatów z diecezji kaliskiej do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu w roku 2023
15 czerwca 2023

Rekrutacja kandydatów z diecezji kaliskiej do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu w roku 2023

Od dnia 15 czerwca br. rozpoczęła się rekrutacja kandydatów do kapłaństwa z diecezji kaliskiej, którzy będą przeżywać swoją formację w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Kandydatów z poszczególnych diecezji prosimy o kontakt ks. Waldemarem Graczykiem, wicerektorem ASD w Poznaniu: tel. 506 594 149; powolania@diecezja.kalisz.pl

Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu wymaga od kandydatów złożenia następujących dokumentów:

Podanie skierowane do księdza biskupa Damiana Bryla (napisane własnoręcznie);

1. Życiorys (napisany własnoręcznie);

2. Metryka sakramentu chrztu i bierzmowania;

3. Świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej i świadectwo maturalne (odpis lub kopia);

4. Opinia księdza proboszcza;

5. Opinia katechety;

6. Jedna fotografia (37×52 mm, na jasnym tle);

7. Świadectwo zdrowia;

8. Zaświadczenie o niekaralności.

Wszystkich prosimy o modlitwę, by Jezus Dobry Pasterz wzbudził w Kościele nowe, święte i liczne powołania do kapłaństwa.