Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.04. br. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
19 kwietnia 2020

W związku z trwającym stanem epidemii Rada Ministrów wydała nowe rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z zapisami tego dokumentu od dnia 20 kwietnia br. do odwołania:

w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w kościele lub kaplicy może znajdować 1 uczestnik na 15 m2 powierzchni tego budynku, oprócz osób sprawujących kult religijny,

na cmentarzu podczas jednego pogrzebu może być obecnych nie więcej niż 50 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy.

Ponadto istnieje obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa przez uczestników liturgii, oprócz duchownego w trakcie sprawiania obrzędów kultu religijnego.