Sołtysi z Wielkopolski i diecezji kaliskiej modlili się u św. Józefa
16 marca 2024
- Wokół nas są ludzie, którzy potrzebują dobrego słowa, dobrego gestu, czasami też wspólnej modlitwy. Bądźmy takimi dobrymi posłańcami w naszych środowiskach - mówił bp Łukasz Buzun, który przewodniczył Mszy św. podczas VIII Pielgrzymki Sołtysów do Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.
Sołtysi z Wielkopolski i diecezji kaliskiej modlili się u św. Józefa

W homilii celebrans podkreślał, że sołtys spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej. - Funkcja sołtysa jest też związana z formowaniem, bo człowiek musi wzrastać, zdobywać zdolność zajmowania się nie tylko swoimi sprawami, ale także sprawami innych ludzi, którzy żyją obok. Nasze środowiska bardzo tego potrzebują – powiedział biskup pomocniczy diecezji kaliskiej.

Zachęcał sołtysów, aby w swojej działalności czerpali wzór z Maryi i Józefa. - Szukajmy w Maryi i Józefie przykładu życia poświęconego otwartego na Boga i na drugiego człowieka. Taka służba i oddanie cechowały Świętą Rodzinę - zaznaczył kaznodzieja.

Dziękował sołtysom za ich posługę. - Niech ten czas pobytu w sanktuarium św. Józefa będzie takim dobrym motywem do tego, żeby duchowo wzmocnić się, nabrać chrześcijańskiego optymizmu i zadowolenia z tego, że ktoś obdarzył nas w środowisku, w którym żyjemy mandatem zaufania - podkreślił hierarcha.

Prosił sołtysów, aby nie zapominali o ludziach, którzy potrzebują wsparcia. - Wokół nas są ludzie, którzy potrzebują dobrego słowa, dobrego gestu z naszej strony, czasami też wspólnej modlitwy, odwiedzenia w chorobie. Bądźmy takimi dobrymi posłańcami w naszych środowiskach – przekonywał bp Buzun.

Po komunii św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa bp Łukasz Buzun zawierzył patronowi sołtysów z Wielkopolski i diecezji kaliskiej.

Wraz z bp. Łukaszem Buzunem Mszę św. koncelebrował ks. Marcin Nowicki, diecezjalny duszpasterz rolników, sołtysów i środowisk wiejskich.

Pielgrzymkę zakończyła procesja pod figurę św. Jana Pawła II, gdzie złożono kwiaty i odśpiewano Barkę.

Pierwsza pielgrzymka sołtysów odbyła się 11 listopada 2016 r.

W kolejnych latach sołtysi spotykali się u św. Józefa w marcu z okazji obchodów Dnia Sołtysa.

- Święto sołtysów na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń, w których przedstawiciele lokalnych społeczności mogą wspólnie spotkać się i podsumować swoją pracę na rzecz mieszkańców. W województwie wielkopolskim tę zaszczytną, obdarzoną społecznym zaufaniem funkcję sprawuje ponad 4 tys. osób. Spotykamy się, aby podziękować sołtysom za ich zaangażowanie i czas włożony w troskę o mieszkańców i sprawy swoich „małych ojczyzn” – zaznaczył Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

Organizatorami wydarzenia byli: biskup kaliski Damian Bryl, Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Jarosław Maciejewski, prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego i Grzegorz Kaczmarek, burmistrz miasta i gminy Stawiszyn.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

Zdjęcia: Arleta Wencwel-Plata/Opiekun