Społeczność Technikum im. św. Józefa modliła się z okazji święta patrona
19 marca 2024
- Chciałbym razem z wami modlić się, żeby św. Józef był dla nas przewodnikiem, żeby pomógł nam uczyć się odpowiedzialnej wiary, troski i zaangażowania oraz odpowiedzialności – mówił bp Damian Bryl, który przewodniczył Mszy św. w intencji uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych Diecezji Kaliskiej im. św. Józefa w Kaliszu z okazji święta patrona placówki. Biskup kaliski poświęcił sportowe obiekty.
Społeczność Technikum im. św. Józefa modliła się z okazji święta patrona

- Chciałbym razem z wami modlić się, żeby św. Józef był dla nas przewodnikiem, żeby pomógł nam uczyć się odpowiedzialnej wiary, troski i zaangażowania oraz odpowiedzialności – mówił bp Damian Bryl, który przewodniczył Mszy św. w intencji uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych Diecezji Kaliskiej im. św. Józefa w Kaliszu z okazji święta patrona placówki. Biskup kaliski poświęcił sportowe obiekty.

W homilii celebrans wskazywał młodym czego można nauczyć się od św. Józefa, który był człowiekiem wiary. - Wiara potrzebuje osobistych decyzji. Św. Józef chce nas zaprosić, żebyśmy osobiście wybrali Jezusa jako naszego Pana i za Nim poszli. Wchodzicie w dorosłe życie, a dorosłość polega na tym, że człowiek musi określić się wewnętrznie. Bardzo chciałbym, abyście byli ludźmi wierzącymi, nie dlatego że wywodzicie się z rodziny wierzącej, chodzicie do tej szkoły, ale dlatego, że dokonaliście wewnętrznego wyboru, że wierzycie w Boga, idziecie za Nim i chcecie żyć Jego przykazaniami – powiedział biskup kaliski.

Akcentował, że wiara pobudza do zaangażowania i wzięcia odpowiedzialności za swoje życie. - Chciałbym zaprosić was, byście uczyli się podejmować konsekwencje wyborów, decyzji, żebyście uczyli się także podejmowania i mierzenia się z trudnymi, kłopotliwymi sytuacjami, a w życiu ich nie brakuje. Trzeba uczyć się odpowiedzialności. Kiedy kochamy musimy zgodzić się na to, że miłość kosztuje, że w miłości nie chodzi o to, żeby było milo, ale żeby zatroszczyć się, zaopiekować, nie zostawić drugiej osoby samej w trudnej sytuacji – zaznaczył bp Bryl.

Zaprosił uczniów, aby szli drogą św. Józefa, która jest dobra i prowadzi do szczęśliwego końca.

Wraz z bp. Damianem Brylem Mszę św. koncelebrowali: ks. prał. Robert Lewandowski, ekonom diecezji kaliskiej, ks. dr Adam Kraska, dyrektor Technikum św. Józefa w Kaliszu i ks. Mateusz Klaczyński, katecheta szkoły.

Po Mszy św. biskup kaliski poświęcił nowy kompleks sportowy: bieżnię lekkoatletyczną, boisko do koszykówki oraz zewnętrzną siłownię.

Po otwarciu i poświęceniu obiektów sportowych odbył się turniej szkolny koszykówki oraz rywalizacja w biegach sprinterskich, a w auli koncert muzyczny w wykonaniu młodzieży szkolnej.

W technikum św. Józefa uczy się ponad 860 uczniów. Młodzież kształci się w klasach o profilach: technik technologii drewna, technik mechatronik, technik informatyk, technik fotografii i multimediów,  technik programista oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Spośród języków obcych wiodącym jest język angielski. Oprócz niego uczniowie uczą się języka hiszpańskiego, niemieckiego i włoskiego. W 2021 r. została oddana do użytku pełnowymiarowa sala gimnastyczna. Szkoła ma swój internat, w którym mieszka ok. 60 osób.

Dyrektorem szkoły jest ks. dr Adam Kraska, wicedyrektorami – Małgorzata Kasprzycka i Joanna Spiż, a funkcję dyrektora internatu pełni ks. Łukasz Poczekaj.

Zespół Szkół Technicznych Diecezji Kaliskiej został powołany przez biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka. Placówka rozpoczęła działalność we wrześniu 2017 r.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI