Spotkania opłatkowe katechetów
10 grudnia 2020

Kierując się roztropnością i troską o dobro, a w szczególności zdrowie, informuję, że spotkania opłatkowe dla katechetów zaplanowane na 19 grudnia 2020 r. i 9 stycznia 2021 r. nie odbędą się.

ks. Jarosław Powąska
Dyrektor Wydziału Katechetycznego