Spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej w Odolanowie
14 stycznia 2023
- Chciałbym, żebyście w waszych kręgach mocno wspierali i umacniali tych, którzy są na drodze wiary, a jednocześnie mieli otwarte serca i widzieli tych, którzy odeszli, aby ich do Jezusa na nowo przygarnąć – mówił biskup kaliski Damian Bryl do przedstawicieli Akcji Katolickiej z całej diecezji kaliskiej podczas Mszy św. w kościele św. Barbary w Odolanowie.
Spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej w Odolanowie

W homilii celebrans prosił członków Akcji Katolickiej o to, aby trwali mocno w wierze. – Troszczmy się o to, żeby mocno trzymać się Pana Boga. Na to, co się dzieje wokół nas, na te różne ideologie i poglądy często nie mamy wpływu, ale mamy wpływ na to, co się dzieje w naszych sercach, w naszym życiu, w naszych wspólnotach – powiedział bp Bryl.

Przywołując słowa papieża Benedykta XVI wskazał, że wierzyć to przede wszystkim żyć w relacji z Bogiem. – Gdy chcemy dbać o naszą wiarę to musimy czytać Słowo Boże.  Prośmy dzisiaj o to, żebyśmy umieli konfrontować nasze wyobrażenia o Panu Bogu z tym, co mówi nam Słowo Boże i co Kościół nam wyjaśnia – zaznaczył kaznodzieja.

Podczas Mszy św. przyjęto do Akcji Katolickiej nowych członków, którym biskup wręczył odznaki i legitymacje oraz zatwierdzono nowy oddział parafialny Akcji Katolickiej w Chynowej. 

Wraz z biskupem kaliskim Damianem Brylem Mszę św. koncelebrowali: ks. prał. Sławomir Kęszka, asystent kościelny Akcji Katolickiej w diecezji kaliskiej, ks. kan. Przemysław Talaga, proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Chynowej i ks. kan. Jarosław Gzik z parafii św. Stanisława biskupa w Żerkowie.

Po Eucharystii przedstawiciele parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej spotkali się z biskupem w sali, gdzie przełamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia.

W swoim słowie biskup kaliski dziękował członkom Akcji Katolickiej za angażowanie się w życie Kościoła. - Chciałbym zaprosić, żebyśmy dalej rozpoznawali czas i mierzyli się z tym wszystkim, co przed nami, abyśmy wnosili dobrego ducha chrześcijańskiego i mieli otwarte serce na drugiego człowieka – podkreślał bp Bryl.

Członków Akcji Katolickiej z diecezji kaliskiej gościnnie podjęli ks. kan. Tadeusz Kaczmarek, proboszcz parafii św. Barbary w Odolanowie i parafialny oddział Akcji Katolickiej z prezes Marią Skrzypińską. Podczas spotkania kolędy grała Kapela znad Baryczy.

Akcja Katolicka w diecezji kaliskiej została powołana do istnienia przez pierwszego biskupa kaliskiego Stanisława Napierałę w 1995 r. W diecezji działa ponad 50 oddziałów parafialnych, do których należy ponad 500 członków. 

Do najważniejszych działań należą: Ekstremalna Droga Krzyżowa w kwietniu, coroczne spotkania modlitewne członków i ich rodzin - w maju na Pólku pod Bralinem, a w październiku w Tursku, pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę w sierpniu, konkurs recytatorski poezji religijnej dla dzieci i młodzieży, rekolekcje adwentowe, spotkania formacyjne, a przede wszystkim działania charytatywne. 

Prezesem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej jest Robert Lis, a asystentem diecezjalnym Akcji Katolickiej - ks. dr Sławomir Kęszka.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI