Spotkanie presynodalne
26 maja 2022

Spotkanie presynodalne w diecezji kaliskiej odbędzie się w sobotę 28 maja 2022 roku o godz. 12.00 w Katedrze Kaliskiej.
Podczas spotkania będzie miało miejsce podsumowanie pierwszego etapu synodu. Na spotkanie i Mszę Świętą zaproszeni
są duchowni i świeccy, przede wszystkim parafialni koordynatorzy.