Spotkanie z misjonarzem z Boliwii
15 listopada 2021

Zapraszamy katechetów i katechetki oraz nauczycieli języka hiszpańskiego na spotkanie z ks. prof. dr hab. Piotrem Nawrotem, misjonarzem pracującym w Boliwii, twórcą ponad 50 szkół muzycznych w Boliwii, misjologiem i muzykologiem pracującym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (szerzej o Profesorze na YouTube), które odbędzie się dn. 20 listopada 2021 r. o godz. 11.00 w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu (ul. Złota 144)

Ksiądz Profesor będzie mówił o szkolnych kołach misyjnych, które mogłyby podjąć współpracę ze szkołami misyjnymi w Boliwii.