Święcenia prezbiteratu w Katedrze w Kaliszu
25 maja 2024

Święcenia prezbiteratu w Katedrze w Kaliszu, g. 10.00