Szkolenie "Uzależnienie od pornografii - objawy, etapy i drogi wyjścia"
11 stycznia 2022

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Kaliszu zaprasza katechetów zasadniczo z diecezji kaliskiej oraz innych zainteresowanych na szkolenie przygotowane przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii pt. Uzależnienie od pornografii - objawy, etapy i drogi wyjścia

Szkolenie obejmuje 3 moduły w tym 2 wykłady online po 2 godziny zegarowe, których celem jest zapoznanie ze specyfiką uzależnienia od pornografii na tle innych uzależnień behawioralnych oraz 4-godzinny warsztat służący wypracowaniu pomysłów na spotkania dla młodzieży o charakterze profilaktycznym, które skłaniałyby je do pogłębionej, wykraczającej poza prosty przekaz - oglądanie pornografii to grzech - refleksji nad problemem pornografii. 

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały pt. "Pierwsza pomoc w wychodzeniu z uzależnienia od pornografii" oraz komplet materiałów metodycznych dotyczących tzw. framegames, czyli gier szkoleniowych do wypełnienia dowolną merytoryką.


Terminy
- wykłady online 7, 14 lutego br., godz. 19.00
- warsztat stacjonarny (Kuria Diecezjalna w Kaliszu ul. Widok 80-82) 18 lutego br., godz. 17.00-21.00


Zapisy i koszt
1. wypełnij formularz
2. otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z numerem konta, na który przelejesz 50 zł. 
Po dokonaniu wpłaty uczestnik otrzyma instrukcję logowania do platformy, na której będzie realizowane szkolenie. 
Wykłady online i warsztat stacjonarny stanowią całość. W uzasadnionych przypadkach można skorzystać tylko z wykładów online, co jednak nie zmienia kosztów udziału. 

Liczba miejsc ograniczona: 60 osób, decyduje kolejność wpłat na konto.  
Zapisy do 4 lutego 2022 r. 


Podczas szkolenia zostaną poruszone następujące zagadnienia: 
1. Specyfika uzależnienia od pornografii na tle innych uzależnień behawioralnych: uniwersalny mechanizm neuropsychologiczny uzależnień - na czym polega, dlaczego powinniśmy go znać?, mózg dziecka/nastolatka a uzależnienia, narastający problem uzależnień behawioralnych wśród nastolatków i młodych dorosłych, smartfony, media społecznościowe, gry, seriale a uzależnienie, specyfika uzależnienia od pornografii, seksoholizm a uzależnienie od pornografii, 

2. Pomoc osobom uzależnionym od pornografii; czynniki chroniące przed uzależnieniami - na co mamy wpływ jako wychowawcy?, etapy uzależnienia, możliwości pomocy na poszczególnych etapach, psychoedukacja jako element przygotowujący/wspierający przygotowanie do psychoterapii, pomoc duchowa.

prowadzący: Bogna Białecka, psycholog, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, autorka kilkunastu poradników psychologicznych i wychowawczych, redaktor portalu dla młodzieży PYTAM.EDU.PL ukierunkowanego na kompleksową profilaktykę uzależnień i zachowań ryzykownych, portalu dla rodziców zwiększającego ich kompetencje wychowawcze z uwzględnieniem specyfiki nowych mediów i wysokich technologii, RODZICE.CO, oraz portalu ukierunkowanego na pomoc osobom uzależnionym od pornografii: sos.pytam.edu.pl Współtwórca merytoryki portalu e-learnignowego w zakresie prewencji wykorzystania seksualnego dzieci prewencja.edu.pl