TV Diecezji Kaliskiej Radio Rodzina Opiekun eKAI FB Diecezji Kaliskiej INSTAGRAM Diecezji Kaliskiej Twitter Diecezji Kaliskiej

V Konkurs Prawa Kanonicznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris działające na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego. Tematem tegorocznego Konkursu będzie Ustrój Kościoła Łacińskiego.

Zgłoszenie szkoły należy dokonać do 15.11.2020 r. do godz. 23:59, poprzez:

1. wypełnienie formularza dostępnego pod adresem https://forms.gle/iRhonMK9RxZ4oiKZ9 lub;
2. adres e-mail: regulaiuris@uksw.edu.pl lub;
3. listem poleconym na adres Dziekanatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW (ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa p. 54), adresując: Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris z dopiskiem ZGŁOSZENIE. 
W przypadku wybrania możliwości zgłoszenia 2 lub 3 należy załączyć załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu. 

Szczegóły w regulaminie konkursu.

Powrót do listy