VI Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych
20 września 2021

Zachęcam do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych, który organizuje studencko-doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris działające na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Laureaci Konkursu otrzymują indeks na studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także wartościowe nagrody rzeczowe (tj. tablety, czytniki ebooków, sprzęt elektroniczny), a uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

Zgłoszenia szkoły należy dokonać do 14.11.2021 r. do godz. 23:59 poprzez jeden z wybranych sposobów:

1. wypełnienie formularza;

2. przesłanie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres e-mail: regulaiuris@uksw.edu.pl;

3. przesłanie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu) listem poleconym na adres Dziekanatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW (ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa p. 54), adresując: Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris z dopiskiem ZGŁOSZENIE.

Regulamin Konkursu

Materiały dydaktyczne na etap szkolny

Strona Facebook'owa konkursu

Pytania proszę kierować na adres: regulaiuris@uksw.edu.pl