VII Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego
26 października 2022

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris działające na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zapraszam do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którego tematem jest „kanoniczne prawo karne”. 
Laureaci Konkursu otrzymują indeks na studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także wartościowe nagrody rzeczowe (tj. tablety, czytniki ebooków, sprzęt elektroniczny). Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne. 

Szkołę zgłasza wyłącznie nauczyciel poprzez: 
1. wypełnienie formularza dostępnego pod adresem: https://forms.office.com/r/9MfrKY7sfF lub 
2. przesłanie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres e‑mail: regulaiuris@uksw.edu.pl lub 
3. przesłanie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu) listem poleconym na adres Dziekanatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW (ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa p. 54), adresując: Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris z dopiskiem ZGŁOSZENIE. 

Termin zgłoszeń mija 20.11.2022 r. o godz. 23:59

Regulamin Konkursu oraz materiały dydaktyczne na etap szkolny są dostępne na stronie: https://wpk.uksw.edu.pl/node/828
Pytania należy kierować pod adres: regulaiuris@uksw.edu.pl