Wykorzystanie filmu podczas katechezy. Webinarium
13 kwietnia 2022
Wykorzystanie filmu podczas katechezy. Webinarium

W imieniu Wydawnictwa WAM zapraszam przede wszystkim katechetów uczących w szkołach ponadpodstawowych oraz klasach VIII szkoły podstawowej we wtorek, 26.04.2022 r., o godz. 18.00, na webinarium: Wykorzystanie filmu podczas katechezy.

Webinarium prowadzi Aleksandra Bałoniak, nauczycielka religii z 30 letnim stażem pracy w szkołach ponadpodstawowych, przez 19 lat zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Katecheta”, autorka podręczników, projektów edukacyjnych i pomocy metodycznych do nauki religii, członek honorowy Stowarzyszenia Pedagogów NATAN, członek Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, członek zespołu ekspertów ds. opracowania nowej podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce oraz nowego programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach (2015-2018).

Podczas webinarium będą poruszone następujące zagadnienia:

  1. Wpływ filmu na kształtowanie 8 inteligencji
  2. Priorytety w kształtowaniu postaw z wykorzystaniem filmu i mediów
  3. Film jako środek dydaktyczny
  4. Oddziaływanie filmu na ucznia 
  5. Jakie filmy na lekcje religii?
  6. Zasady emisji filmu podczas lekcji, zasady dyskusji po emisji filmu
  7. Zalety pracy z filmem, metody aktywizujące przydatne w pracy z filmem

Zapisy na webinarium tu, a szczegółowe informacje tutaj.