XXVI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
20 września 2021

Zachęcam uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XXVI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej 2021/2022, którego organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana”. Na laureatów czekają cenne nagrody, wśród nich pielgrzymka do Ziemi Świętej, nagrody rzeczowe oraz indeksy na uczelnie wyższe. 

Zakres tegorocznej edycji obejmuje Księgę Jeremiasza oraz Pierwszy i Drugi List św. Piotra wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem. Materiałem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu - najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem - Edycja Świętego Pawła, 2011 (wersję pdf organizator udostępnia katechecie po zgłoszeniu szkoły). 

Terminarz konkursu
etap szkolny (9-10 marca 2022 r. na dedykowanej platformie online);
etap diecezjalny (21 kwietnia 2022 r.);
finał ogólnopolski (30-31 maja 2022 r.).

Rejestracja szkół do Konkursu odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie konkursowej www.okwb.pltrwa od 1 października 2021 r. do 25 lutego 2022 r. 

Za organizację Konkursu na terenie diecezji odpowiada koordynator diecezjalny.

Szczegółowe informacje oraz regulamin można znaleźć na stronie internetowej Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej oraz na Facebooku.