XXXI Olimpiada Teologii Katolickiej 2021
08 września 2020

Zachęcam do udziału w XXXI Olimpiadzie Teologii Katolickiej Poznań 2021 pt. Kim jestem? Chrześcijańskie spojrzenie na człowieka adresowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych uczęszczający na lekcje religii. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej olimpiady: www.otk.pl

Olimpiada ma ogólnopolski charakter i jest wpisana na listę olimpiad przedmiotowych MEN, a jej zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe oraz indeksy wyższych uczelni. 

Harmonogram olimpiady
1. zawody I stopnia (etap szkolny) - 2 grudnia 2020r.
2. zawody II stopnia (etap diecezjalny) - 3 marca 2021r.
3. zawody III stopnia (etap ogólnopolski) - 8-10 kwietnia 2021r.

Udział szkoły w OTK 2021 zgłasza katecheta uczący w danej szkole za pomocą formularza znajdującego się poniżej.

Zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres:
Kuria Diecezjalna
Wydział Katechetyczny
ul. Widok 80-82
62-800 Kalisz

lub na adres mailowy: wk@diecezja.kalisz.pl najpóźniej do 15 listopada 2020r.

 

ks. dr Jarosław Powąska
Dyrektor Wydziału Katechetycznego