XXXII rocznica powstania Diecezji Kaliskiej
25 marca 2024
XXXII rocznica powstania Diecezji Kaliskiej

Dziś mijają 32 lata od powstania Diecezji Kaliskiej, która została powołana do istnienia 25 marca 1992 r. na mocy bulli papieża Jana Pawła II ,,Totus Tuus Polniae Populus''.

W skład diecezji kaliskiej wchodzą tereny należące przed podziałem do trzech archidiecezji: poznańskiej, gnieźnieńskiej i wrocławskiej oraz trzech diecezji: włocławskiej, częstochowskiej i opolskiej. Katedrą ustanowiono kościół pw. św. Mikołaja w Kaliszu, a konkatedrą – kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim. 

Patronem diecezji kaliskiej jest św. Józef, Oblubieniec NMP i Opiekun Zbawiciela.

ks. Przemysław Kaczkowski