XXXII Rocznica ustanowienia Diecezji
25 marca 2024